Zadnje aktivnosti

Zadnje aktivnosti korisnika mogu vidjeti samo registrirani korisnici.

Online korisnici

Online korisnike Agrokluba mogu vidjeti samo registirani korisnici.
Za potpune funkcionalnosti ovih servisa, prijavi se.

Promo

AFRASA TRIPLE WG

Osnovni podaci o sredstvu

Opis sredstva AFRASA TRIPLE WG je fungicid namijenjen suzbijanju plamenjače u vinogradarstvu.
Registarski broj UP/I-320-20/23-03/46
Vlasnik registracije INDUSTRIAS AFRASA, S.A.
Adresa vlasnika rješenja Ciudad de Sevilla, 53 Pol. Ind. Fuente del Jarro, Paterna, Valencija, Španjolska
Distributeri -

Dodatni podaci

Formulacija sredstva vododispergirajuće granule
Namjena sredstva fungicid
Područje primjene poljoprivreda, vinogradarstvo
Način djelovanja kontaktno i sistemično
Upotreba sredstva prskanje ili raspršivanje leđnim ili traktorskim prskalicama ili raspršivačima ("atomizerima")

Važni datumi

Datum registracije 07.07.2023.
Registracija važi do 31.08.2024.

Sastojci sredstva

Naziv aktivne tvari Količina
Fosetil 500 g/kg
Cimoksanil 40 g/kg
Folpet 250 g/kg

Ambalaža i mjesta prodaje

Vrsta ambalaže Odobrena količina Upotreba Mjesta prodaje
PET/Al/PE 5 kg Profesionalna Specijalizirane prodavaonice
PET/Al/PE 1 kg Profesionalna Specijalizirane prodavaonice
PET/Al/PE 500 g Profesionalna Specijalizirane prodavaonice
PET/Al/PE 250 g Profesionalna Specijalizirane prodavaonice
PET/Al/PE u kartonu 1 kg Profesionalna Specijalizirane prodavaonice
PET/Al/PE u kartonu 500 g Profesionalna Specijalizirane prodavaonice
PET/Al/PE u kartonu 250 g Profesionalna Specijalizirane prodavaonice
PET/Al/PE u kartonu 100 g Profesionalna Specijalizirane prodavaonice
PET/Al/PE u kartonu 40 g Profesionalna Specijalizirane prodavaonice

Kulture i štetni organizmi

Vinova loza (stolne sorte)
(Vitis vinifera)
Karenca: 28 dana
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
plamenjača
(Plasmopara viticola)
Primjena: u količini 2 kg/ha uz utrošak vode 1000 L/ha. Sredstvo se koristi od razdoblja kada postoji rizik od zaraze i razvoja bolesti, od faze cvatnje (BBCH 61) do faze kada su bobice veličine graška (BBCH 75).
Dodatne informacije: Radna zabrana: 6 dana. Radi sprječavanja prekomjerne izloženosti primjenitelja obavezno je korištenje traktora sa zatvorenom kabinom.
Vinova loza (vinske sorte)
(Vitis vinifera)
Karenca: 28 dana
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
plamenjača
(Plasmopara viticola)
Primjena: u količini 2 kg/ha uz utrošak vode 1000 L/ha. Sredstvo se koristi od razdoblja kada postoji rizik od zaraze i razvoja bolesti, od faze cvatnje (BBCH 61) do faze kada su bobice veličine graška (BBCH 75).
Dodatne informacije: Radna zabrana: 6 dana. Radi sprječavanja prekomjerne izloženosti primjenitelja obavezno je korištenje traktora sa zatvorenom kabinom.

Oznake i upozorenja

Šifra oznake Naziv oznake
H317 Može izazvati alergijsku reakciju na koži.
H319 Uzrokuje jako nadraživanje oka.
H351 Sumnja na moguće uzrokovanje raka <navesti način izloženosti ako je nedvojbeno dokazano da niti jedan drugi način izloženosti ne uzrokuje takvu opasnost>.
H361fd Sumnja na moguće štetno djelovanje na plodnost. Sumnja na mogućnost štetnog djelovanja na nerođeno dijete
H411 Otrovno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.
P102 Čuvati izvan dohvata djece.
P273 Izbjegavati ispuštanje u okoliš.
P280 Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.
P305 + P351 + P338 U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje.
P308 + P311 U SLUČAJU izloženosti ili sumnje na izloženost: nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika/...
P391 Sakupiti proliveno/rasuto.
P405 Skladištiti pod ključem.
P501 Odložiti sadržaj/spremnik u/na …
EUH 401 Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.

Dodatne oznake

Šifra oznake Naziv oznake
SP 1 Spriječiti onečišćenje voda sredstvom ili njegovom ambalažom (Uređaje za primjenu sredstva ne čistiti u blizini površinskih voda/Spriječiti onečišćenje odvodnih kanala s poljoprivrednih gospodarstava i cesta).
SPe 3 Zbog zaštite vodenih organizama/neciljanog bilja/neciljanih člankonožaca/kukaca treba poštivati zone sigurnosti od (navesti razmake) do nepoljoprivredne/vodene površine.
SPo Opće dodatne oznake obavijesti za primjenitelje sredstva.

Vrste rješenja

Vrsta rješenja Klasa Datum izdavanja rješenja Rok valjanosti rješenja
Registracija sredstva za zaštitu bilja UP/I-320-20/23-03/46 07.07.2023. 31.08.2024.

Primjena na kulture