Actellic dimni generator

Osnovni podaci o sredstvu

Opis sredstva ACTELLIC DIMNI GENERATOR je insekticid koji se primjenjuje u praznim skladištima poljoprivrednih proizvoda za suzbijanje kukaca, štetnika uskladištenih žitarica (pšenici, ječmu, zobi, pšenoraži, prosu, sirku, heljdi, raži, kukuruzu, riži).
Registarski broj UP/I-320-20/13-01/222
Vlasnik registracije OCTAVIUS HUNT Limited
Distributeri Florel d.o.o., zastupnik

Dodatni podaci

Formulacija sredstva generator dima
Namjena sredstva insekticid
Područje primjene poljoprivreda, skladišta
Način djelovanja kontaktno
Upotreba sredstva

Ambalaža i mjesta prodaje

Vrsta ambalažeOdobrena količinaUpotrebaMjesta prodaje
kartonska kutija obložena aluminijem90,00 gProfesionalna za profesionalnu primjenuSpecijalizirane prodavaonice, Izravna prodaja

Sastojci sredstva

Naziv aktivne tvariCIPAC brojCAS brojKoličinaEU MRL
Pirimifos – metil23929232-93-7 225,00 g/kgec.europa.eu

Kulture i štetni organizmi

Prazno skladište poljoprivrednih proizvoda

Karenca: Nije primjenjivo.
skladišni štetnici
Primjena: Za primjenu u praznim skladištima poljoprivrednih proizvoda, za suzbijanje štetnika uskladištenih žitarica (pšenice, ječma, zobi, pšenoraži, prosa, sirka, heljde, raži, kukuruza, riže), kukaca (kestenjastog brašnara (Tribolium castaneum), surinamskog brašnara (Oryzaephilus surinamensis), žitnog žiška (Sitophilus granarius), brašnenog moljca (Ephestia kuehniella) i dr.). Količina sredstva: jedan dimni generator na 570 m3; Broj primjena: 2 puta u istom praznom skladištu za uskladištenje žitarica; Vrijeme primjene: kasno proljeće ili rano ljeto, ako je velika populacija štetnika ponoviti primjenu nakon 6 tjedana ili pred žetvu.

Oznake i upozorenja

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
H228Zapaljiva krutina.
H332Štetno ako se udiše.
H410Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.
P210Čuvati odvojeno od topline/iskre/otvorenog plamena/vrućih površina. – Ne pušiti.
P240Uzemljiti/učvrstiti spremnik i opremu za prihvat kemikalije.
P241Rabiti električnu/ventilacijsku/rasvjetnu/.../ opremu koja neće izazvati eksploziju.
P261Izbjegavati udisanje prašine/dima/plina/magle/pare/aerosola.
P270Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti.
P273Izbjegavati ispuštanje u okoliš.
P280Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.
P304 + P340AKO SE UDIŠE: premjestiti unesrećenog na svježi zrak, umiriti ga i postaviti u položaj koji olakšava disanje.
P312U slučaju zdravstvenih tegoba nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.
P370 + P378U slučaju požara: za gašenje rabiti …
P501Odložiti sadržaj/spremnik u/na …
EUH 401Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.

Dodatne oznake

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
SPoOpće dodatne oznake obavijesti za primjenitelje sredstva.
SP 1Spriječiti onečišćenje voda sredstvom ili njegovom ambalažom (Uređaje za primjenu sredstva ne čistiti u blizini površinskih voda/Spriječiti onečišćenje odvodnih kanala s poljoprivrednih gospodarstava i cesta).

Važni datumi

Datum registracije 8.4.2015.
Registracija važi do 31.7.2022.

Vrste rješenja

Vrsta rješenjaKlasaDatum izdavanja rješenjaRok valjanosti rješenja
Registracija sredstva za zaštitu biljaUP/I-320-20/13-01/22208.04.201531.07.2022
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/13-01/22228.09.2018
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/13-01/22229.05.2020
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/13-01/22229.04.2021