Željezov fosfat

Suzbijanje brojnih vrsta puževa golaća i drugih vrsta u jagodama, svim vrstama povrća, ukrasnom bilju, voćarstvu i ratarstvu.

Pripravak Form. Aktivne tvari Proizvodi/Distribuira
Ferramol M Željezov fosfat Neudorff /
Pavetić

Identifikacijske oznake (brojevi) CIPAC br. 629 CAS br. 10045-86-0

Stupanje na snagu 03.05.2007

Prestanak uvrštenja 27.12.2016