Prokinazid

Aktivna tvar za primjenu u fungicidima za suzbijanje pepelnice na vinovoj lozi.

Pripravak Form. Djelatne tvari Proizvodi/Distribuira
Talendo Extra EC 8,00%
(Tetrakonazol) 16,00%
(Prokinazid)
Du Pont /
AgroChem Maks

Identifikacijske oznake (brojevi) CIPAC broj: 764 CAS broj: 189278-12-4