Prokinazid

Aktivna tvar za primjenu u fungicidima za suzbijanje pepelnice na vinovoj lozi.

Pripravak Form. Aktivne tvari Proizvodi/Distribuira
Talendo Extra EC Tetrakonazol + Prokinazid Du Pont /
AgroChem Maks

Identifikacijske oznake (brojevi) CIPAC broj: 764 CAS broj: 189278-12-4