Metobromuron

Pripravak Form. Aktivne tvari Proizvodi/Distribuira
Proman SC Metobromuron Belchim Crop Protection d.o.o. /
Orchem d.o.o.

Kemijski naziv prema IUPAC-u CIPAC broj: 168

Stupanje na snagu 25.05.2016

Prestanak uvrštenja 31.12.2025