Kombinirani pripravci bakra i mineralnog ulja

Upotrebljavaju se kao insekto – akaro – fungicidi za prskanje voćaka i vinove loze u vrijeme mirovanja vegetacije. Suzbijaju uzročnike bolesti voćaka koji se suzbijaju « plavim « prskanjem, štitaste uši, jaja lisnih uši i crvenog pauka, te neke druge štetnike koji prezimljuju na voćkama i vinovoj lozi. S.O. = III.