Bacillus thuringiensis

Djeluje na gusjenice mladih stadija (I - III) kukuruznog moljca, gubara, dudovca, metlice, jabučnog moljca, kupusnog bijelca, grozdovih moljaca, maslinovog moljca, topolovog prelca, topolovog gubara, i borovog četnjaka. Djeluju sporo te se trebaju primijeniti dovoljno rano da ne dođe do šteta. Ne uništavaju korisne insekte. Bezopasni za pčele. LD50 > 5000. Ne mogu se miješati sa bakrenim, uljanim i lužnatim sredstvima.Karenca: 3 dana krumpir, 7 dana masline, šumski plodovi, kupusnjače, stolne sorte vinove loze, voćke, 21 dan kupus i vinske sorte vinove loze.

Identifikacijske oznake (brojevi) SOJ: ABTS-1857 Zbirka kulture br. SD-1372, SOJ: GC-91 Zbirka kulture br. NCTC 11821 2008/113/EC

Kemijski naziv prema IUPAC-u Nije primjenjivo

Čistoća Nema značajnih nečistoća

Stupanje na snagu 01.05.2009

Prestanak uvrštenja 30.04.2019

Posebne odredbe

DIO A
Dopušten za uporabu samo kao insekticid.
DIO B
Za provedbu jedinstvenih načela iz propisa o jedinstvenim načelima za ocjenjivanje i registraciju sredstava za zaštitu bilja moraju se uzeti u obzir zaključci izvješća o ponovnoj ocjeni za Bacillus thuringiensis subsp. aizawai ABTS-1857 (SANCO/ 1539/2008) i GC-91 (SANCO/1538/2008), a posebice dodaci I. i II., čiji je završni oblik donesen na Stalnom odboru za prehrambeni lanac i zdravlje životinja. Uvjeti uporabe trebaju uključivati, prema potrebi, mjere za smanjenje rizika.