• Obavijest voćarima
  • 09.03.2015. 18:00
  • Varaždinska

Zaštita koštičavog voća od kovrčavosti i šupljikavosti lista!

Obavijest Savjetodavne službe za voćare.

  • 666
  • 18
  • 0

Sa dolaskom toplijeg vremena dolazi i potreba za tretiranjem nasada koštićavog voća. Temperature zraka iznad 10 ° C potaknut će buđenje vegetacije i razvoj pupova koštićavog voća, osobito breskve i nektarine. Preporuča se nakon rezidbe provesti tretiranje nasada u mirovanju vegetacije kako bi se potisnuli štetni organizmi koji su prezimjeli na kori, te suzbiti infekcije gljivičnih uročnika bolesti, kovrčavosti lista na breskvama i nektarinama (Taphrina deformans) i šupljikavosti lista koštićavih voćaka (Stigmina caphophilla).

Potrebno je pratiti bubrenje pupova kako se ne bi zakasnilo s pravovremenom zaštitom, jer nakon ostvarene zaraze i pojave simptoma kovrčanja ne može doći do suzbijanja zaraze i izlječenja. Zaštita se smije provesti u vrijeme mirovanja vegetacije, a najkasnije u vrijeme nabubrenih pupova. Tretiranja obaviti neposredno prije kiše kako bi zaštita bila uspješna. Ranije sorte tretirati zasebno od kasnijih.

Tablica 1. Popis registriranih pripravaka za suzbijanje Kovrčavosti lista breskve i Šupljikavosti lista koštićavog voća.

Naziv preparata

Namjena

Bolest

Koncentracija/ doza

Objašnjenje

Bordoška juha Caffaro 20 WP

Breskve

Kovrčavost lista i

150 g/ 10 l

Samo u vrijeme mirovanja vegetacije. Maksimalno 2 tretiranja godišnje

Koštićavo voće

šupljikavost lista

Bordoška juha 20 WP Manica

Breskve

Kovrčavost lista

150 g/10 l

Samo u vrijeme mirovanja vegetacije. Do 3 tretiranja godišnje.

Koštićavo voće

šupljikavost lista

Champion

Breskve

Kovrčavost lista

500 g/100

Do početka bubrenja pupova.

Koštićavo voće + breskva

Šupljikavost lista

0,5-1 kg/ 100 l

Champion flow SC

Breskva

Kovrčavost lista

700 g/ 100 l

Do početka bubrenja, do 2 puta godišnje.

Koštićavo voće

Šupljikavost lista

Cuprablau Z

Breskva

Kovrčavost lista i

800 g/100 l

U mirovanju vegetacije, do 3 puta godišnje.

Koštićavo voće

šupljikavost lista

Cuprocaffaro 50 WP

Breskva

Kovrčavost lista i

750 g/100 l

U mirovanju vegetacije, maksimalno 2 puta godišnje.

Koštićavo voće

šupljikavost lista

Kupropin

Breskva

Kovrčavost i šupljikavost lista

500-750 g/ 100l

Mirovanje vegetacije, maksimalno jednom godišnje.

Modra galica

Breskva

Kovrčavost lista i

150g/10 l

Poslije opadanja lišća, u vrijeme mirovanja vegetacije, jednom u sezoni.

Koštićavo voće

šupljikavost lista

Neoram WG

Koštićavo voće

Kovrčavost lista i šupljikavost lista

0,5-0,6 %

U vrijeme mirovanja vegetacije, 2 puta u sezoni. Provjeriti mogućnost miješanja s drugim insekticidima.

Nordox 75 WG

Koštićavo voće

Kovrčavost lista i šupljikavost lista

0,2 %

Nakon berbe do cvatnje, maksimalno 3 puta u razmaku od 14 dana.

Rame Caffaro 32 WP

Koštićavo voće

Kovrčavost lista i šupljikavost lista

100 g/10 l

Mirovanje vegetacije , maksimalno 2 puta.

Navedenim se preparatima može dodati mineralno ulje (Bijelo ili Mineralno svijetlo ulje) ili koristiti pripremljene tvorničke kombinacije (Crveno ili Modro ulje) radi suzbijanja jaja lisnih uši i crvenog voćnog pauka. Tretiranja obaviti kada se noćne temperature ne spuštaju ispod 0 ° C i dnevne moraju biti iznad 7 ° C. Korištenje bakrenih preparata na koštićavom voću dozvoljeno je samo u vrijeme mirovanja vegetacije.

Obavezno je prije pripreme i primjene sredstava za zaštitu bilja pročitati priložene upute i upozorenja za uporabu. Otpadnu, ispražnjenu ambalažu od kemijskih sredstava za zaštitu bilja odložiti u specijalne kontejnere za opasni otpad. Kontejneri su postavljeni uz poljoapoteke. Korisnici državnih potpora dužni su za ispražnjenu ambalažu posjedovati prateći list od tvrtke CIAK d.o.o. kojim dokazuju da su ispravno zbrinuli ambalažu i također su dužni nakon provedenog tretmana voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

Martina Borić dipl.ing.agr.
E-mail: [email protected]


Tagovi

Savjetodavna služba Preporuke Savjeti


Partner

Izdvojeni tekstovi

Izdvojen oglas

KLUB

Danas je #digitalizacija poljoprivrednog sektora izuzetno važna. Kako ubrzati transformaciju poljopr... Pročitaj cijelu bilješku »