• Maslinarstvo
  • 04.10.2011.

Maslinik u listopadu

  • 2.800
  • 135
  • 0

Čišćenje ispod maslina

Neposredno prije berbe, ako to nismo napravili tijekom ljeta, moramo očistiti travu i korov ispod masline, i to za cijelu površinu krošnje, kako olakšali poslove kod berbe. Čišćenje možemo obaviti čupanjem trave, oranjem, kopanjem ili košenjem. Prema različitim programima zaštite maslina, preporučuje se u ovo vrijeme u maslinicima, provesti suzbijanje korova herbicidima.

Branje maslina

Od davnina je vrijeme branja maslina određivala veza peteljke i ploda, kad ona olabavi, tad se plod lako otkida od peteljke, maslinari kažu “maslina je molala”, i to je pravo vrijeme za početak berbe. Danas u svijetu postoje tri načina berbe maslina i sva su tri zastupljena i kod nas u Hrvatskoj, to je branje “iz ruke”, “trešenjem” i “sakupljanjem”, pa se tako i zovu plodovi branice, trešenice i kupljenice. Branje maslina obavlja se rukom sa stabla, i to je najskuplji, ali i najkvalitetniji način ubiranja plodova, a idealno vrijeme za berbu je suho s laganim sjevernim vjetrom. U masliniku se plodovi odvajaju od lišća i druge nečistoće i slažu u sanduke, letvarice ili plastične sanduke za prijevoz do uljare. Preporučeno je već iste večeri nakon branja, masline prebaciti u uljaru i preraditi u ulje.

Da bismo dobili kvalitetno maslinovo ulje, moramo cijele uzgojne sezone voditi brigu o čimbenicima koji će kasnije rezultirati dobrim i zdravim plodom i kvalitetnim maslinovim uljem.

Čimbenici su: sortiment, ekološki uvjeti, agrotehničke mjere, gnojidba i prihrana, održavanje tla ispod maslina, navodnjavanje, rezidba, zaštita od bolesti i štetnika te pravovremena berba.

Prerada ulja

Stara dvojba maslinara, ali i ne samo maslinara, jest pitanje koje je ulje bolje, ukusnije, pitkije, vrjednije, a osobito komercijalnije - ono od zelenih ili crnih maslina, danas više ne postoji. Danas se uglavnom u preradi maslina primjenjuju dva sustava, i to tradicionalni “prešanjem
i najmoderniji način kontinuirani “centrifugalni dekanter”. Da ne bi bilo dvojbe, moramo istaknuti
da i jedan i drugi način omogućuje proizvodnju ulja prirodnog sastava, jer se ulje izlučuje “hladnimpostupkom.

Miješenje tijesta od ploda masline u procesu dobivanja ulja, jako je važno i neophodno, a sve u cilju da se u što kraće vrijeme, u neprekidnom i sporom postupku, sitne čestice ulja, spoje u kapljice, a sve to pri temperaturi tijesta, nižoj od 27 °C. Koliko dugo mijesiti tijesto, koliko dodati vode i kojom brzinom transportirati tijesto u centrifugu, isključive su odluke strojara u pogonu, koji mora svojim znanjem i iskustvom prepoznati završetak procesa. Svako nepotrebno produženje vremena miješenja i nepotrebno dodavanje vode, povećavaju uzročnike kvarenja ulja i smanjuju kvalitetu.

Gnojidba

Tijekom studenoga vrijeme je osnovne gnojidbe u maslinicima, kojom se dodaju hranjiva potrebna za sljedeću vegetacijsku sezonu. Ovisno o kemijskoj analizi ili tipu tla, odabire se odgovarajuća formulacija NPK mineralnih gnojiva. Kod ekološkog načina uzgoja maslina, kojih je u zadnje vrijeme sve više i više, gnojidba stajskim gnojivom i drugim zrelim biognojivima se obavlja neposredno nakon branja maslina.

Rezidba

U ovom razdoblju, odnosno tijekom branja maslina režemo grane koje nam nisu potrebne za sljedeći uzgoj “rezidba u debelo”, to jest one koje smo planirali skratiti ili smo ih ranije prstenovali. Na taj način berbu ćemo učiniti lakšom, a ujedno olakšati posao tijekom veljače za vrijeme glavne rezidbe. Ne smijemo zaboraviti rezne rane premazati kalem voskom.

Nakon branja maslina, idealno je vrijeme za kontrolu kvalitete tla (analizu tla), tada je tlo ispod masline iscrpljeno i najbolje se vide nedostaci hranjiva. Mnogi naši maslinari, smatrajući da su dovoljno stručni, procjenjuju kondiciju stabla i donose odluku o vrsti gnojiva prema vlastitoj intuiciji ili, što je još gore, prema trenutnim zalihama u trgovini. Većina gnojiva ima višegodišnji učinak i gnojenjem uvijek istim gnojivima, a k tome i količinski više nego što treba, činimo veliku štetu i nepotrebno trošimo novac. Gnojidba ovisi o nizu čimbenika, od kojih su najvažniji: tip tla, rodnost stabla u zadnje tri godine, predstojeće agrotehničke mjere, vrijeme gnojidbe, vrsta i količina gnojiva.

Iz spremišta moramo na vrijeme izvaditi alat i pribor za berbu maslina. Plastične gajbe za transport plodova treba oprati, pregledati i eventualno zakrpati platnene tobolce (pregnje), te pregledati i po potrebi popraviti ljestve, ako su nam potrebne. Plastične češljeve ćemo zamijeniti novim, kako bi bili elastični i gipki, tresače (baterijske, akumulatorske ili motorne) treba pregledati i isprobati, kao i platnene zastore i mreže. Da ne zaboravimo, moramo se podsjetiti jesmo li na vrijeme rezervirali vrijeme za preradu i osigurali prijevoz, te obavijestili rodbinu ili drugu radnu snagu potrebnu za berbu.

Autor: Sinaj Bulimbašić


Izvori

Gospodarski list


Partner