• Vinova loza
  • 01.12.2019. 12:00

Pripremite pravilno lozne cijepove za sadnju

Treba saditi tako da spojno mjesto bude u razini površine zemlje. Na nagnutim terenima uslijed erozije na gornjim dijelovima parcele dolazi do ispiranja, a na nižim do zatrpavanja. Na onim višim, spojna mjesta postaju ogoljena, a na nižim zatrpana.

Foto: Gordana Nastić
  • 2.254
  • 114
  • 0

Sadnja vinove loze ne može se obaviti bez dobro pripremljenih loznih cijepova. Zbog toga je važno na vrijeme pripremiti kvalitetan sadni materijal, koji zadovoljava anatomsko morfološke, fiziološke, genetske i zdravstvene kriterije. Drugim riječima, lozni materijal, treba imati odgovarajuću deklaraciju o kvaliteti, certifikat o autentičnosti i čistoći sorte i uvjerenje o zdravstvenom stanju. Tek poslije obavljenog pregleda, treba provesti neophodne pripreme za sadnju.

Prvo treba pregledati cijepove

Nebojša Mladenović, savjetodavac za voćarstvo i vinogradarstvo, ističe da vrijeme od iznošenja loznih cijepova do njihove sadnje treba biti što kraće. Zato je važno da se prije ove operacije materijal dobro pregleda kako bi se odbacile loše sadnice i obavilo skraćivanje mladica na jedan do dva okca i korijenova na 10 do 12cm. Priprema cijepova treba se odvijati na zaštićenom mjestu, kako oni ne bi bili izloženi suncu i vjetru. Vinogradari ih mogu održati u dobrom stanju kvašenjem ili provizornim topljenjem u vlažnom pijesku. Tako pripremljeni moraju biti zasađeni u roku od dva do tri dana.

Cijepove treba saditi kada su u fazi zimskog mirovanja. To treba učiniti početkom proljeća ili u jesen. Sadnju je najbolje obaviti tijekom ožujka, odnosno čim se zemlja ocijedi i zagrije. Dubina sadnje vinove ovisi od reljefa i klime. U načelu, treba saditi tako da spojno mjesto bude u razini površine zemlje. Na nagnutim terenima uslijed erozije na gornjim dijelovima parcele dolazi do ispiranja, a na nižim do zatrpavanja. Na onim višim, spojna mjesta postaju ogoljena, a na nižim zatrpana. Da bi se to ublažilo na višim dijelovima, sade se tako da budu 3 - 4cm ispod, a na nižim 3 - 4cm iznad površine zemlje. Dubina sadnje iznosi 35 - 40 cm.

Lozne cijepove treba saditi kada su u fazi zimskog mirovanja

"Jame je najjednostavnije iskopati ručno pomoću ašova i one mogu imati trokutasti ili pravokutni oblik. Dubina treba biti 5 - 10 cm veća od dužine korjenovog stabla sadnog materijala u promjeru od 40 cm. Mjesto za kopanje obilježava se kolcima prilikom mjerenja redova i sadnih mjesta", objašnjava Mladenović.

Prema njegovim riječima, tehnika sadnje vinove loze u jame najstariji je i još uvijek vrlo pristupačan način. Kopanje treba uskladiti s dinamikom sadnje cijepova kako ne bi stajali duže vrijeme otvoreni i bili izloženi isušivanju. One koji su duže čuvani, obavezno treba držati potopljene u vodi, iznad spojnog mjesta do 24 sata. Prije nego što se posade, zbog boljeg prijema korijena, treba umočiti u otopinu bakrenog preparata zbog dezinfekcije, a poslije toga u žitku smjesu goveđe balege i glinovite zemlje. Ovako pripremljene treba staviti u iskopane jame. Nije, međutim, preporučljivo da se svi cijepovi odjednom raznesu do jama.

"Kada se cijepovi raznesu do jama, sadnju treba početi tako što se na njihovo dno prvo ubaci sloj od 5 - 6 cm trošne, plodne i umjereno vlažne zemlje, od čega se napravi blagi humak. Potom se bazalni dio cijepa stavlja na vrh humka, a rukama rasporedi korijenje tako da zauzme simetričan raspored kako bi zahvatile sve strane jame. Spojno mjesto treba biti 2 - 3 cm iznad zemljine površine naslonjeno na marker koji je postavljen za obilježavanje mjesta za sađenje", naglašava savjetodavac.

Obavezna je dezinfekcija zemljišta

On također ističe da korjenov sustav treba zauzeti polukružni položaj, a zemlja se u jame vraća obrnutim redom. Poslije postavljanja cijepova, preko se nabaca sloj rastresite, plodne i umjereno vlažne zemlje, visine 15 - 20 cm. Nakon toga, dodaje se mješavina pregorjelog stajnjaka 4 - 5cm i sitnijih zemljišnih frakcija. Kada se to učini, onda obavezno pristupiti blagom sabijanju, zbog izbacivanja zraka i zalijevanja u količini od 3 - 5 litara vode po jami. Prije zatrpavanja, obavezno treba dodati oko 150 grama kompleksnog mineralnog gnojiva NPK, s većim sadržajem fosfora i kalija. Obavezna je i dezinfekcija tla protiv kukaca koji mogu oštetiti i uništiti mladice. Sredstva treba rasturiti oko spojnog mjesta u krug, tako da budu u promjeru 20 - 25  cm. Kada se to završi obavezno oko ovako popunjene jame napraviti humak.

Humak obavezno formirati motikom

"Uloga humka je da cijep i spojno mjesto sačuva od isušivanja, mehaničkih ozljeda, da mladice sačuva od lomljenja i da njegove nježne dijelove zaštiti od napada štetnika i kasnog proljetnog mraza i grada. Prije njenog formiranja treba postaviti i odgovarajuće kolce koji će služiti kao oslonac mladoj lozi", kaže on.

Poručuje vinogradarima da humak obavezno formiraju motikom tako što će navući sitnu, umjereno vlažnu zemlju s ciljem da se pokrije nadzemni dio cijepa. Može se i rukom usitniti da bi bila što finije strukture. Visina ovisi od tipa tla. Na pjeskovitom i lako propusnom je 10 - 12 cm dok na težem, vlažnom humak dostiže visinu od 6 - 8 cm. Visina sloja zemlje u njoj računa se od najvišeg okca na lastaru cijepa. Krajnje oblikovanje obavlja se ručno. Ovom operacijom završeni su svi postupci oko sadnje ukorijenjenih cijepova vinove loze.


Fotoprilog


Tagovi

Sadnja vinove loze Lozni cijepovi Okopavanje jama Vinograd


Autorica

Gordana Nastić

Više [+]

Dugogodišnja novinarka koja je zanat pekla na tekstovima iz sektora poljoprivrede. U potrazi za novim temama rado obilazi poljoprivredna gospodarstva, ustanove, polja, voćnjake, sajmove.

Izdvojeni tekstovi

Izdvojen oglas

KLUB

Nešto se nadzire, ali sve mi nekako kilavo...
Kupus kao da sam zaboravila posaditi.

#mojepovrće