• Vinska omotnica
  • 05.03.2021. 09:00

Objavljen novi natječaj za ulaganje u vinarije i marketing vina

Ciljevi dodjele sredstava iz Nacionalnog programa pomoći su povećanje proizvodnje kvalitetnih vina i povećanje konkurentnosti proizvođača kroz modernizaciju proizvodnje.

Foto: Vedran Stapić (ilustracija)
  • 563
  • 45
  • 0

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je Javni natječaj za podnošenje prijava za dodjelu sredstava iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine za mjeru “Ulaganja u vinarije i marketing vina“ u 2021. godini.

Predmet Javnog natječaja je, pojašnjavaju, dodjela sredstava iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje 2019.-2023., a ciljevi su povećanje proizvodnje kvalitetnih vina i povećanje konkurentnosti proizvođača kroz modernizaciju proizvodnje te kroz nova ulaganja u infrastrukturu vinarija i prerađivačkih kapaciteta.

Sve u cilju smanjenja troškova proizvodnje uzimajući u obzir zahtjeve iz područja sigurnosti hrane i visokih ekoloških standarda u procesu proizvodnje.

Korisnici mjere su poduzeća u sektoru vina (vinarije – fizičke ili pravne osobe upisane u Vinogradarski registar) koja se bave proizvodnjom ili prodajom proizvoda iz dijela II. Priloga VII. Uredbe (EU) 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007, organizacije proizvođača vina, udruženja dvaju ili više proizvođača ili sektorske organizacije.

Prihvatljive aktivnosti i troškovi navedeni su u članku 33. stavcima 1. i 2. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/1149 od 15. travnja 2016. o dopuni Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu nacionalnih programa potpore u sektoru vina i izmjeni Uredbe Komisije (EZ) br. 555/2008 (SL L 190, 15. 7. 2016.).

"Lista prihvatljivih troškova tiskana je u prilogu Pravilnika, a nalazi se i u Prilogu I. Javnog natječaja te čini njegov sastavni dio“, ističu iz APPRRR-a.

Natječaj i detaljne upute s popisom obrazaca dostupni su ovdje.

Rok za podnošenje prijava je do 30. travnja 2021. godine.


Tagovi

APPRRR Natječaj Nacionalni program pomoći Ulaganje u vinarije Marketing vina


Autorica

Lucija Bencaric

Više [+]

Magistra agroekonomike. Rado istražuje novosti u poljoprivredi.


Partner

APPRRR

Ulica grada Vukovara 269d, 10000 Zagreb, Hrvatska
tel: +385 1 6002 700, e-mail: info@apprrr.hr web: http://www.apprrr.hr/