• Enološki postupci u EU
  • 08.12.2019. 13:30

Europska komisija objavljuje usklađene enološke postupke odobrene u EU

Definirane su enološke prakse, istaknuti njihovi ciljevi, uvjeti upotrebe i vrste vina na koja se primjenjuju. Uključuju razne vrste fermentacije, tretmana, pasterizaciju ili načine zakiseljavanja ili otkiseljavanja vina.

Foto: Pixabay/Pexels
  • 681
  • 39
  • 0

Nakon objave novih pravila za pojednostavljenje i pojašnjenje prakse proizvodnje vina u EU u lipnju 2019., a prema tim istim pravilima, Europska komisija objavila je detaljne datoteke Međunarodne organizacije za vinovu lozu i vino (OIV) kod enoloških postupaka.

Te su datoteke predstavljene na način koji je lakši za čitanje i razumijevanje. To će proizvođačima vina omogućiti da brzo identificiraju odobrene prakse u EU kao i sve povezane zahtjeve.

Definirane su enološke prakse, istaknuti njihovi ciljevi, uvjeti upotrebe i vrste vina na koja se primjenjuju. Uključuju razne vrste fermentacije, tretmana, pasterizaciju ili načine zakiseljavanja ili otkiseljavanja vina.

Pojednostavljenje zahtjeva u proizvodnji vina

Nova pravila usvojena početkom ove godine bila su posljednji korak u usklađivanju zakonodavstva o vinu s Lisabonskim ugovorom od strane Europske komisije. To pojednostavljuje zahtjeve u proizvodnji vina, istodobno povećavajući usklađenost s jedne strane enoloških praksi EU, a s druge strane, međunarodnog kodeksa enoloških praksi i međunarodnog enološkog kodeksa Međunarodne organizacije za vinovu lozu i vino.

Prije ovog zakonodavstva, ažurirana su pravila o sljedećim elementima zakonodavstva o vinu EU za usklađivanje s Lisabonskim ugovorom: prezentacija i etiketiranje vina, zatim odobrenja za sadnju vinove loze, provjere da se izbjegnu prijevare u vinskom sektoru, registar vinograda i dokumenti koji trebaju biti popraćeni podacima uvoza i izvoza.


Izvori

EC Europa


Tagovi

Vino Proizvodnja Enološki postupci EU


Autorica

Karolina Rastija

Karolina je magistrica agroekonomike sa iskustvom u poljoprivredi, a svoje znanje i savjete dijeli i sa čitateljima Agrokluba!