Seminar o mogućnostima grijanja na biomasu

Drvna biomasa je ekološki i financijski najpovoljnije rješenje za grijanje jer su cijene drvnih goriva stabilnije od cijena fosilnih. Troškovi grijanja u zimskim mjesecima predstavljaju jedan od najvećih troškova građanima i poduzetnicima. Uz to što je ekološki povoljnije, grijanje na drvna goriva je i jeftinije u odnosu na grijanje fosilnim gorivima (najvećim dijelom kao alternativa loživom ulju).

Prethodni video

Sljedeći video


Autorica

Željka Rački-Kristić

Željka je diplomirana inženjerka poljoprivrede s dva desetljeća dugim iskustvom u novinarstvu, od lokalnih medija preko Večernjeg lista do uređivanja portala civilnih udruga. Urednica je portala Agroklub, predsjednica ogranka dopisnika HND-a, zamjenica predsjednika Županijskog vijeća HND-a te članica Međunarodne udruge agrarnih novinara (IFAJ).


Partner

VTV d.o.o.

Trg dr. Franje Tuđmana 2, 32100 Vinkovci, Hrvatska
tel: +385 (0) 32 492 102, e-mail: [email protected] web: http://vktv.tv/