Repičina pipa: Čime ju suzbiti nakon zabrane klorpirifosa?

Pipa je kukac koji se ubušuju u stabljiku, uništava ju iznutra te tako smanjuje urod. 

Prethodni video

Sljedeći video


Partner