• Šumski traktor
  • 18.04.2014. 10:30

Šumskim traktorom protiv požara!

Proizvod je inovativan i jedinstven u svijetu, ne proizvodi ga nitko osim tvrtke Hittner, a ovo je bila njegova prva prezentacija u javnost

  • 542
  • 61
  • 0

Tvrtka Hittner iz Bjelovara predstavila novi proizvod u radu, šumski traktor sa vatrogasnom nadogradnjom.

Proizvod je inovativan i jedinstven u svijetu, ne proizvodi ga nitko osim tvrtke Hittner, a ovo je bila njegova prva prezentacija u javnosti.

Radi se o šumskom radnom stroju Ecotrac 120V za koji je radom vlastitih stručnjaka osmišljena vatrogasna nadogradnja kako bi stroj u slučaju šumskih požara reagirao odmah na požarištu i na nepristupačnim terenima gdje klasična vatrogasna vozila nemaju pristupa.

2013. godine proizveden je prototip koji se pokazao funkcionalnim, te je ovo ujedno početak komercijalizacije ovog inovativnog modela.

Vatrogasnoj zajednici je problem šumskih požara predobro poznat, radi se o problemu sa kojim se bore svake godine. Sve zemlje u regiji imaju problema sa šumskim požarima i godišnje štete procjenjuju u milijunima eura.

Šumski stroj sa vatrogasnom nadogradnjom

Poznato je također da sve zemlje Južne Europe koriste skiddersku tehnologiju prilikom eksploatacije šume. Jedini proizvođač skiddera u regiji je tvrtka Hittner i zauzima oko 60% tržišta regije.

Ecotrac 120V posjeduje tehničke i tehnološke karakteristike koje omogućavaju nadogradnju određene vatrogasne opreme u što se moglo uvjeriti na prezentaciji.

Šumski zglobni traktor razvijen je kao specijalno radno šumsko vozilo prije nekoliko godina u okviru Programa HITRA, odnosno Potprograma RAZUM. Skidder može reagirati odmah, u trenu nastanka požara, a prije dolaska vatrogasnih cisterni, jer se već nalazi u šumi te također može gasiti požar na samom mjestu nastanka, jer ima pristup nepristupačnim šumskim terenima, za razliku od klasičnih vatrogasnih vozila.

Šumski stroj sa vatrogasnom nadogradnjom u radu

Ideja je nastala kao rezultat dugogodišnje analize potreba dosadašnjih kupaca koji su se žalili da im je rad otežan izbijanjem šumskih požara koji izazivaju kako gospodarske tako i ekološke štete.

Novo tehničko rješenje radnog stroja, šumskog traktora, bi omogućilo potpuno novi pristup navedenom problemu, a gospodarstvu i zajednici donio mnoge uštede, omogućio bolje očuvanje biljnog i životinjskog fonda.

Za tvrtku je to poluga razvoja i prilika za jači prodor na inozemna tržišta, a za vatrogasnu zajednicu velika pomoć u brzom reagiranju na požar u šumi.

Samo u Europi godišnje ima između 30.000 - 40.000 šumskih požara. Štete od požara kod zemalja u regiji su sljedeće:

  • Srbija je u 2012. imala više od 500.000 € štete
  • Crna Gora oko 1 mil. €
  • Bosna i Hercegovina preko 5 mil.€
  • Hrvatska sa prosječno opožarenih više od 15.000 ha šume godišnje i štetom koja se procjenjuje svake godine na više od 10 mil €

Indirektne štete od šumskih požara tri puta su veće od direktnih šteta, jer je šumi potrebno 70 godina da se obnovi poslije požara.

Šumi koja izgori treba 70 godina da se obnovi. Svi vatrogasci to dobro znaju, a dobro je znati da niti proizvođači šumskih traktora to ne zaboravljaju!


Tagovi

Štete od požara Šumski traktor sa vatrogasnom nadogradnjom Hittner Šumski požari Proizvođač skiddera Šumski zglobni traktor Ekološke štete


Partner