• Javno savjetovanje
  • 13.12.2018. 09:00

Pravilnik o zakupu šumskog zemljišta, lovočuvarskoj službi, Upisniku privatnih šumoposjednika i divljači

Ministarstvo poljoprivrede otvorilo je četiri savjetovanja vezana uz šumarski sektor.

Foto: Pixabay/Antranias
  • 368
  • 18
  • 0

Ministarstvo poljoprivrede otvorilo je četiri savjetovanja vezana uz šumarski sektor.

Tema savjetovanja je: Pravilnik o lovočuvarskoj službi

Ovim se Pravilnikom propisuje organiziranje lovočuvarske službe, dužnost lovočuvarske službe, obrazac iskaznice i izgled značke lovočuvara. Pravilnik se donosi na temelju članka 58. stavka 5. Zakona o lovstvu (Narodne novine, broj 99/18). Obveza donošenja predmetnog pravilnika sadržana je u odredbama članka 100. stavka 2. Zakona o lovstvu (Narodne novine, broj 99/18.).

Savjetovanje je otvoreno do: 13.1.2019.

Otvoreno je i Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o Upisniku privatnih šumoposjednika

Kako objašnjavaju, odredbom članka 15. stavka 7. Zakona o šumama (Narodne novine br. 68/18) propisana je obveza donošenja Pravilnika o Upisniku privatnih šumoposjednika, kao baze podataka o privatnim šumoposjednicima i šumama i/ili šumskim zemljištima kojima privatni šumoposjednici gospodare, a koji je obvezan za sve privatne šumoposjednike koji žele ostvariti prava na financijska sredstva iz naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma, subvencije i potpore kapitalnim ulaganjima iz državnog proračuna Republike Hrvatske te prava na druge izvore sukladno posebnim propisima, čime će se, kroz održivo gospodarenje, direktno unaprijediti stanje šuma i šumskih zemljišta privatnih šumoposjednika.

Obveza i rok donošenje podzakonskog akta propisan je odredbom članka 96. stavka 2. Zakona o šumama (Narodne novine, broj 69/18.). Uspostava Upisnika privatnih šumoposjednika omogućiti će interaktivnu povezanost Ministarstva poljoprivrede s korisnicima, ali istovremeno i fleksibilnost u izradi analiza podataka, evidenciji i automatskom generiranju potrebnih izvještaja. Upisnik će sadržavati bazu podataka i informacija o privatnim šumoposjednicima i šumama i/ili šumskim zemljištima kojima privatni šumoposjednici gospodare, a koji će korisnicima biti dostupni u skladu s dozvoljenom razinom pristupa, pod razmjernim, nediskriminirajućim i transparentnim uvjetima.

Savjetovanje je otvoreno do: 14.1.2019.

Također, otvoreno je Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga uredbe o zakupu šumskog zemljišta

Opis savjetovanja: Odredbom članka 59. stavka Zakona o šumama (Narodne novine, broj 68/18.), koji je stupio na snagu dana 4. kolovoza 2018. godine, određeno je kako se šumska zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske, kojima gospodari pravna osoba Hrvatske šume društvo s ograničenom odgovornošću, a koja nisu privedena namjeni, mogu se davati u zakup. Isto tako odredbom stavka 8. istoga članka, određeno je da mjerila za davanje u zakup šumskog zemljišta, dokumentaciju potrebnu za javni poziv, vrijeme trajanja zakupa i kriterije za raskid ugovora o zakupu Vlada Republike Hrvatske propisuje uredbom.

Glavna izmjena u odnosu na važeću Uredbu o načinima i kriterijima za davanje u zakup šumskog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 50/18.) je u odredbi da postupak davanja u zakup šumskih zemljišta provode Hrvatske šume d.o.o. Na taj način smanjilo bi se vrijeme trajanja samoga postupka davanja u zakup šumskog zemljišta te bi se strankama, putem Hrvatskih šuma d.o.o., Uprava šuma Podružnica, omogućilo brže rješavanje pitanja na lokalnoj razini u izravnoj komunikaciji.

Savjetovanje je otvoreno do: 15.1.2019.

Otvoreno je i savjetovanja na temu: Pravilnik o potvrdi o podrijetlu divljači i njezinih dijelova i načinu obilježavanja divljači

Opis savjetovanja: Ovim se Pravilnikom propisuje obrazac Potvrde o podrijetlu divljači i njezinih dijelova te obrazac evidencije prometa divljači, način obilježavanja krupne divljači, način izdavanja evidencijskih markica te vođenje evidencije o izdanim i iskorištenim evidencijskim markicama za obilježavanje krupne divljači. Pravilnik se donosi na temelju članka 75. stavka 11. Zakona o lovstvu (Narodne novine, broj 99/18). Obveza donošenja predmetnog pravilnika sadržana je u odredbama članka 100. stavka 2. Zakona o lovstvu (Narodne novine, broj 99/18.) i usklađivanja s odredbama Direktive 2009/147/EZ o očuvanju divljih ptica.

Savjetovanje je otvoreno do: 28.12.2018


Izvori

Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja


Tagovi

Javno savjetovanje Šumsko zemljište Pravilnik Zakup


Autorica

Željka Rački-Kristić

Željka je diplomirana inženjerka poljoprivrede s dva desetljeća dugim iskustvom u novinarstvu, od lokalnih medija preko Večernjeg lista do uređivanja portala civilnih udruga. Urednica je portala Agroklub, predsjednica ogranka dopisnika HND-a, zamjenica predsjednika Županijskog vijeća HND-a te članica Međunarodne udruge agrarnih novinara (IFAJ).

Izdvojeni tekstovi

Izdvojen oglas

KLUB

Ae! Kakav mrtvi karakter?! :D