• Javno savjetovanje
  • 07.08.2019. 18:00

Izmjene Zakona o šumama i Zakona o šumskom reprodukcijskom materijalu

Ministarstvo poljoprivrede otvorilo je nova savjetovanja, provjerite što donose nacrti prijedloga zakona o izmjenama.

Foto: Pixabay/Free_Photos
  • 839
  • 59
  • 0

Ministarstvo poljoprivrede otvorilo je nova savjetovanja vezana uz šumarstvo. 

Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga zakona o izmjeni Zakona o šumama, s konačnim prijedlogom zakona

Opis savjetovanja: Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga zakona o izmjeni Zakona o šumama, s konačnim prijedlogom zakona kojim se osigurava jedinstvenost pravnog sustava Republike Hrvatske, a s obzirom da je Zakon o sustavu državne uprave („Narodne novine“, broj 66/19) na snazi od 18. srpnja 2019. godine.

Kako se između ostalog navodi u nacrtu, problemi koji zahtijevaju donošenje Zakona o izmjenama Zakona o šumama  je jedinstvenost pravnog sustava Republike Hrvatske, a s obzirom da Zakon o sustavu državne uprave stupa na snagu od 1. siječnja 2020. godine.

Zakon o sustavu državne uprave donijet je u cilju provedbe Nacionalnog programa reformi 2019., u okviru reformskog prioriteta "Unaprjeđenje javne uprave“ koji uključuje mjeru "Decentralizacija i racionalizacija“, a imajući u vidu:

  • fragmentiranu i neracionalnu strukturu državne uprave (za obavljanje poslova državne uprave na području županija ustrojeni su uredi državne uprave kao multifunkcionalna prvostupanjska tijela državne uprave koja obavljaju poslove iz različitih upravnih područja za koja su nadležna različita ministarstva (ustrojeno je 20 ureda državne uprave sa 91 ispostavom i 302 matična ureda). Istovremeno je za obavljanje određenih poslova iz nadležnosti središnjih tijela državne uprave u županijama, gradovima i općinama ustrojeno ukupno 1299 područnih jedinica središnjih tijela državne uprave i njihovih ispostava;
  • nepostojanje utvrđenih kriterija za povjeravanje poslova državne uprave jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravnim osobama s javnim ovlastima niti postojanje utvrđenih funkcija i poslova koji im se mogu povjeriti, što pridonosi neuređenosti i nepreglednosti sustava. Važeći Zakon o sustavu državne uprave („Narodne novine“, broj 150/11, 12/13-Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 93/16 i 104/16) samo načelno utvrđuje mogućnost povjeravanja poslova državne uprave pravnim osobama s javnim ovlastima i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, međutim to pitanje ne uređuje detaljnije.

Donošenjem Zakona o izmjenama Zakona o šumama, uspostavit će se racionalna struktura državne uprave u području koje se bavi predmetnom problematikom, sa jasno određenim funkcijama i poslovima, ukloniti će se postojeće nelogičnosti i fragmentiranost sustava i time osigurati učinkovitije obavljanje poslova državne uprave. Također će se unaprijediti horizontalna i vertikalna suradnja tijela državne uprave, što će pridonijeti bržem i kvalitetnijem obavljanju poslova koji zahtijevaju međusobnu suradnju tijela državne uprave".

Otvoreno je i savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o šumskom reprodukcijskom materijalu, s konačnim prijedlogom zakona

Kako objašnjavaju, otvoreno je savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o šumskom reprodukcijskom materijalu, s konačnim prijedlogom zakona kojim se osigurava jedinstvenost pravnog sustava Republike Hrvatske, a s obzirom da je Zakon o sustavu državne uprave („Narodne novine“, broj 66/19) na snazi od 18. srpnja 2019. godine.

Otvoreno je i savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopuni Zakona o provedbi uredbi Europske unije o prometu drva i proizvoda od drva, s konačnim prijedlogom Zakona

Opis savjetovanja: Radi obveze usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s Uredbom (EU) 2019/1010 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. lipnja 2019. o usklađivanju obveza izvješćivanja u području zakonodavstva povezanoga s okolišem te o izmjeni uredaba (EZ) br. 166/2006 i (EU) br. 995/2010 Europskog parlamenta i Vijeća, direktiva 2002/49/EZ, 2004/35/EZ, 2007/2/EZ, 2009/147/EZ i 2010/63/EU Europskog parlamenta i Vijeća, uredaba Vijeća (EZ) br. 338/97 i (EZ) br. 2173/2005 te Direktive Vijeća 86/278/EEZ (SL L 170/115, 25. 6. 2019.), kojom su izmijenjene Uredba (EU) br. 995/2010 i Uredba Vijeća (EZ) br. 2173/2005 u odnosu na obvezu izvješćivanja i stavljanju na raspolaganje javnosti i Komisiji informacija o primjeni uredbi, potrebno izmijeniti i dopuniti odredbe važećeg Zakona o provedbi uredbi Europske unije o prometu drva i proizvoda od drva ("Narodne novine", broj 25/18).

Savjetovanja su otvorena do: 22.8.2019.


Izvori

Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja


Tagovi

Javno savjetovanje Zakon o šumskom reprodukcijskom materijalu Zakon o šumama


Autorica

Željka Rački-Kristić

Željka je diplomirana inženjerka poljoprivrede s dva desetljeća dugim iskustvom u novinarstvu, od lokalnih medija preko Večernjeg lista do uređivanja portala civilnih udruga. Urednica je portala Agroklub, predsjednica ogranka dopisnika HND-a, zamjenica predsjednika Županijskog vijeća HND-a te članica Međunarodne udruge agrarnih novinara (IFAJ).