• Ruralni razvoj
  • 01.06.2020. 12:00

Izmjene natječaja za tipove operacija 8.5.1 i 8.5.2

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je prve izmjene Natječaja za tip operacije 8.5.1 i tip operacije 8.5.2.

Foto: Jumpstory
  • 167
  • 16
  • 0

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je prve izmjene Natječaja za provedbu Podmjere 8.5. Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava, provedba tipa operacije 8.5.1 Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura, te prve izmjene Natječaja za provedbu Podmjere 8.5. Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava, provedba tipa operacije 8.5.2 Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture.

Svrha Natječaja za tip operacije 8.5.1 je dodjela sredstava za prevođenje degradiranih šumskih sastojina, šumskih sastojina narušene strukture po vrstama drveća i šumskih kultura u mješovite sastojine autohtonih vrsta drveća visokog uzgojnog oblika.

Prihvatljivi korisnici su šumoposjednici u skladu s člankom 14. Zakona o šumama te udruge šumoposjednika.  Prihvatljivi korisnici moraju ispuniti uvjete iz Priloga 1 ovoga Natječaja.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore po Natječaju je 100.000.000,00 kuna, a visina javne potpore iznosi od 5.000 – 700.000 eura (u kunskoj protuvrijednosti).

Intenzitet javne potpore je 100 %, Europska unija sudjeluje s 85% udjela, a Republika Hrvatska s 15% udjela.

Sve izmjene natječaja za operacije 8.5.1 i 8.5.2, te svu potrebnu dokumentaciju možete pronaći ovdje.

Svrha Natječaja za tip operacije 8.5.2 je dodjela sredstava projektima koji će omogućiti dostupnost rekreacijske, turističke i zdravstvene funkcije šuma (npr. izgradnja poučnih staza, malih rekreacijskih objekata, postavljanje signalizacije, informativnih ploča, skloništa, vidikovaca itd.) u javne svrhe.

Prihvatljivi korisnici su šumoposjednici u skladu s člankom 14. Zakona o šumama te udruge šumoposjednika, udruge civilnog društva čije je područje djelovanja usmjereno na zaštitu okoliša i prirode i druge pravne osobe koje na temelju zakona imaju javne ovlasti, a čije je područje djelovanja usmjereno na zaštitu okoliša i prirode. Prihvatljivi korisnici moraju ispuniti uvjete iz Priloga 1 ovoga Natječaja.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore po Natječaju je 65.000.000,00 kuna, a visina potpore po projektu iznosi od 5.000 – 100.000 eura (u kunskoj protuvrijednosti).

Intenzitet javne potpore je 100%, Europska unija sudjeluje s 85% udjela, a Republika Hrvatska s 15% udjela.

Natječaj je moguće izmijeniti najkasnije zadnji dan prije početka podnošenja zahtjeva za potporu u skladu s člankom 20. stavkom 1. Pravilnika. Izmjena i/ili ispravak Natječaja objavljuje se na mrežnim stranicama na kojima je objavljen ovaj Natječaj.


Tagovi

APPRRR Natječaj Izmjene Tip operacije 8.5.1 Tip operacije 8.5.2


Autorica

Lucija Bencaric

Više [+]

Lucija je magistrica agroekonomike. Rado istražuje novosti u poljoprivredi.


Partner

APPRRR

Ulica grada Vukovara 269d, 10000 Zagreb, Hrvatska
tel: +385 1 6002 700, e-mail: info@apprrr.hr web: http://www.apprrr.hr/

Izdvojeni tekstovi

Izdvojen oglas

KLUB

Tikva lufa/spužva tikva sa permakulturnog imanja Nešto Više!