• Ruralni razvoj
  • 01.06.2020. 12:00

Izmjene natječaja za tipove operacija 8.5.1 i 8.5.2

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je prve izmjene Natječaja za tip operacije 8.5.1 i tip operacije 8.5.2.

Foto: Jumpstory
  • 136
  • 15
  • 0

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je prve izmjene Natječaja za provedbu Podmjere 8.5. Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava, provedba tipa operacije 8.5.1 Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura, te prve izmjene Natječaja za provedbu Podmjere 8.5. Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava, provedba tipa operacije 8.5.2 Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture.

Svrha Natječaja za tip operacije 8.5.1 je dodjela sredstava za prevođenje degradiranih šumskih sastojina, šumskih sastojina narušene strukture po vrstama drveća i šumskih kultura u mješovite sastojine autohtonih vrsta drveća visokog uzgojnog oblika.

Prihvatljivi korisnici su šumoposjednici u skladu s člankom 14. Zakona o šumama te udruge šumoposjednika.  Prihvatljivi korisnici moraju ispuniti uvjete iz Priloga 1 ovoga Natječaja.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore po Natječaju je 100.000.000,00 kuna, a visina javne potpore iznosi od 5.000 – 700.000 eura (u kunskoj protuvrijednosti).

Intenzitet javne potpore je 100 %, Europska unija sudjeluje s 85% udjela, a Republika Hrvatska s 15% udjela.

Sve izmjene natječaja za operacije 8.5.1 i 8.5.2, te svu potrebnu dokumentaciju možete pronaći ovdje.

Svrha Natječaja za tip operacije 8.5.2 je dodjela sredstava projektima koji će omogućiti dostupnost rekreacijske, turističke i zdravstvene funkcije šuma (npr. izgradnja poučnih staza, malih rekreacijskih objekata, postavljanje signalizacije, informativnih ploča, skloništa, vidikovaca itd.) u javne svrhe.

Prihvatljivi korisnici su šumoposjednici u skladu s člankom 14. Zakona o šumama te udruge šumoposjednika, udruge civilnog društva čije je područje djelovanja usmjereno na zaštitu okoliša i prirode i druge pravne osobe koje na temelju zakona imaju javne ovlasti, a čije je područje djelovanja usmjereno na zaštitu okoliša i prirode. Prihvatljivi korisnici moraju ispuniti uvjete iz Priloga 1 ovoga Natječaja.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore po Natječaju je 65.000.000,00 kuna, a visina potpore po projektu iznosi od 5.000 – 100.000 eura (u kunskoj protuvrijednosti).

Intenzitet javne potpore je 100%, Europska unija sudjeluje s 85% udjela, a Republika Hrvatska s 15% udjela.

Natječaj je moguće izmijeniti najkasnije zadnji dan prije početka podnošenja zahtjeva za potporu u skladu s člankom 20. stavkom 1. Pravilnika. Izmjena i/ili ispravak Natječaja objavljuje se na mrežnim stranicama na kojima je objavljen ovaj Natječaj.


Tagovi

APPRRR Natječaj Izmjene Tip operacije 8.5.1 Tip operacije 8.5.2


Autorica

Lucija Bencaric

Lucija je magistrica agroekonomike. Rado istražuje novosti u poljoprivredi.


Partner

APPRRR

Ulica grada Vukovara 269d, 10000 Zagreb, Hrvatska
tel: +385 1 6002 700, e-mail: [email protected] web: http://www.apprrr.hr/

Izdvojeni tekstovi

Izdvojen oglas

KLUB

Agro Bliss :)