• Javno savjetovanje
  • 03.05.2020. 13:30

Hrvatska dobiva novi zaštićeni prostor - park prirode Dinara

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike otvorilo je novo savjetovanje na temu: Nacrt prijedloga Zakona o proglašavanju Parka prirode "Dinara“.

Foto: Depositphotos/xbrchx
  • 502
  • 182
  • 0

Hrvatska će dobiti novi park prirode. Naime, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike otvorilo je novo savjetovanje na temu: Nacrt prijedloga Zakona o proglašavanju Parka prirode "Dinara“.

Kako pojašnjavaju, zaštita područja masiva Dinare u kategoriji parka prirode od posebnog je interesa za Republiku Hrvatsku radi očuvanja izvornih prirodnih vrijednosti, bogate georaznolikosti, divljih vrsta flore i faune, endema te cjelokupne raznolikosti prirodnih staništa kao što su vodena staništa rijeke Krke i Cetine s njihovim pritocima, močvarna staništa, stijene i točila, šumska i špiljska staništa te drugih prirodnih vrijednosti proizašlih iz višestoljetne tradicije ljudskog korištenja prostora, poluprirodnih staništa, autohtonih pasmina i sorata te bogatog kulturnog i povijesnog naslijeđa sačuvanog u brojnim arheološkim nalazima i kulturno – povijesnim lokalitetima.

"Zbog navedenoga, masiv Dinare (Dinara, dio Troglava i Kamešnica), izvorišni dio i gornji tok rijeke Cetine te krška polja (Hrvatačko, Paško i Vrličko) uz Cetinu, potrebno je proglasiti parkom prirode te tim režimom zaštite sačuvati iznimne i višestruke prirodne vrijednosti s vrijednim ekološkim obilježjima, naglašenim krajobraznim i kulturno-povijesnim vrijednostima, uz dopuštanje obavljanja određenih djelatnosti i radnji, u mjeri u kojoj se neće ugroziti njegova bitna obilježja i uloga ovoga prostora", navode. 

Nacrt prijedloga Zakona o proglašavanju Parka prirode "Dinara“ pročitajte ovdje

Donošenjem predloženog zakona zaštitit će se cjelovitost i prirodne te druge vrijednosti masiva Dinare, temeljene na ekološkim, krajobraznim i drugim vrijednostima. Sukladno odredbama članka 115. Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine, br. 80/13, 15/18, 14/19, 127/19; u daljnjem tekstu ZZP), park prirode je prostrano prirodno ili dijelom kultivirano područje kopna i/ili mora velike bioraznolikosti i/ili georaznolikosti, s vrijednim ekološkim obilježjima, naglašenim krajobraznim i kulturno-povijesnim vrijednostima. U parku prirode dopuštene su gospodarske i druge djelatnosti i zahvati kojima se ne ugrožavaju njegova bitna obilježja i uloga.

Također, donošenjem ovoga zakona osigurat će se primjerena pravna i stručna zaštita područja Dinare te omogućiti cjelovito sagledavanje održivog načina obavljanja gospodarskih djelatnosti te iznalaženje optimalnih rješenja za korištenje prirodnih resursa te jačanje turističko–edukativnih sadržaja tog prostora. Park prirode vrlo je pogodan oblik zaštite područja velike površine budući da omogućava optimalan sklad zaštite prirode i održivost njenog korištenja, odnosno obavljanja dopuštenih djelatnosti. Iz svega navedenog je vidljivo da se na ovaj način može utjecati i na stvaranje boljih uvjeta za poboljšanje života i rada lokalne zajednice na zaštićenom području.

Zakonom se stvaraju i pravne pretpostavke za donošenje prostornog plana područja posebnih obilježja i plana upravljanja Parkom prirode „Dinara“ kojima će se pobliže urediti zaštita, unapređenje i korištenje te način upravljanja tim zaštićenim dijelom prirode. Prijedlog Zakona propisuje da će Vlada Republike Hrvatske u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu Zakona uredbom osnovati javnu ustanovu za upravljanje Parkom prirode "Dinara“. Time će se kroz zapošljavanje djelatnika za rad u javnoj ustanovi osigurati adekvatno upravljanje u svrhu zaštite i očuvanja prirodnih i drugih vrijednosti, provođenje ZZP-a te osigurati neposredan nadzor parka prirode.

Savjetovanje je otvoreno do: 1.6.2020.


Tagovi

Javno savjetovanje Park prirode Dinara Zaštita


Autorica

Željka Rački-Kristić

Više [+]

Diplomirana inženjerka poljoprivrede s dva desetljeća dugim iskustvom u novinarstvu, od lokalnih medija preko Večernjeg lista do uređivanja portala civilnih udruga. Urednica je portala Agroklub, predsjednica ogranka dopisnika HND-a, zamjenica predsjednika Županijskog vijeća HND-a te članica Međunarodne udruge agrarnih novinara (IFAJ).

Izdvojeni tekstovi

Izdvojen oglas

KLUB

Hoće biti sta od ove moje salate? 😆