• Hranidba stoke
  • 20.09.2015. 17:30

Svinje i perad ne smiju jesti neprerađenu soju!

U prehrani preživača, kao što su krave, ovce i koze, može se koristiti punomasno sojino zrno bez ikakve prethodne obrade. No, kod hranidbe mliječnih krava i s takvim zrnom moramo biti oprezni.

Foto: depositphotos.com/robert_g
  • 1.611
  • 62
  • 0

Da bi zadovoljila uvjete ostvarivanja prava na zeleno plaćanje, mnoga poljoprivredna gospodarstva koja nisu do sada sijala soju, na proljeće su zasijala ovu uljaricu.

Soja je vrijedno proteinsko krmivo i po sadržaju bjelančevina, vitamina i aminokiselina je nezamjenjiva. Jedno zrno u prosjeku sadrži 38% bjelančevina, 20% ulja te više od 30% različitih ugljikohidrata, vitamina i minerala.

Važnost termičke obrade soje

“No u sirovom obliku sadrži i štetne tvari ureazu i tripsin. Njihova prisutnost zaustavlja aktivnost enzima koji su važni u probavi preživača. Da bismo je koristiti kao stočnu hranu potrebno ju je termički obraditi, bilo tostiranjem, ekstrudiranjem ili kuhanjem. U procesu ekstrudiranja, zrno soje se usitnjava i zagrijava do temperature od 120 do135 stupnjeva, najduže pola sata, ovisno u tehnologiji prženja. U procesu tostiranja visokim temperaturama prženjem, inaktivira se nepovoljno djelovanje ureaze i tripsina. Tek tako prerađena soja pogodna je za hranidbu nepreživača odnosno svinja i peradiističe dipl. ing. Iva Majhen-Vlašiček.

Za preživače kao što su krave, ovce i koze, se u hranidbi može koristiti i neprerađeno zrno soje. Pokusi su dokazali da količina od 2 kg na dan u obroku krava, ne izaziva nikakve probavne smetnje.

Soja je dobra za silažu u kombinaciji s kukuruzom

“No u obroku pri tome ne smije biti dodana urea. Ukoliko se čuva duže vrijeme, mljeveno zrno soje može se užegnuti pa ga takva ne treba čuvati dulje od 4 do 5 dana. Soja se može koristiti i za zelenu krmu ili silažu u smjesi s kukuruzom. U silaži s kukuruzom podiže sadržaj proteina i njihovih aminokiselina u siliranoj masi. Ipak u hranidbi stoke, najčešće se koristi u obliku sojine sačme ili pogače, koje su nusprodukti prehrambene industrije. Sadržaj proteina u njima je oko 40% i tako prerađena ne izaziva probleme u ishrani stoke pa je i najprihvatljivija za sastavljanje obroka“ pojašnjava Majhen-Vlašiček.

Soja kao kultura ima pozitivan utjecaj na fizikalna, kemijska i biološka svojstva tla. Na korijenu soje u tlu povoljne pH vrijednosti, formiraju se kvržice u kojima se nalaze bakterije koje vežu dušik iz zraka. U gustom sklopu, ako je namijenjena proizvodnji zelene mase, povoljno djeluje na suzbijanje korova. Soja je odlična predkultura za sve ratarske kulture, izuzev mahunarki.

Foto: depositphotos.com/robert_g


Povezana biljna vrsta

Soja

Soja

Sinonim: - | Engleski naziv: Soybean | Latinski naziv: Glycine max (L.) Merrill

Soja potječe iz Azije i vodeća je uljna i bjelančevinasta kultura, čije se zrno koristi kao izvor jestivih ulja (18 – 24 %) i bjelančevina (35 – 50 %) kako za ishranu ljudi tako i... Više [+]

Tagovi

Zeleno plaćanje Soja Proteinsko krmivo Štetne tvari Ureaza Tripsin Enzimi Preživači Termička obrada Stočna hrana Tostiranje Ekstrudiranje Nepreživači Svinje Perad Krave Ovce Koze Preživači Neprerađeno zrno Zelena krma Silaža Urea Iv


Autorica

Sandra Špoljar

Više [+]

Autorica i upravna pravnica Sandra Špoljar dolazi iz Koprivnice, gdje je na razne načine, tradicijom i obiteljski, vezana uz poljoprivredu. Godinama je radila kao novinarka u informativnom programu HTV-a te za Plodove zemlje i Agroglas.

Izdvojeni tekstovi

Izdvojen oglas

KLUB

Kada sam neku večer na Facebooku objavila kako smo pozitivni na koronavirus i u izolaciji, javilo na... Pročitaj cijelu bilješku »