• Govedarstvo
  • 23.08.2010.

Samo govedarstvo bilježi stalan rast

Korištenje Operativnih programa

  • 1.941
  • 95
  • 0

Premda je na području najistočnije hrvatske županije oko 10.000 obiteljskih gospodarstava, mali broj njih odlučuje se na bavljenje stočarstvom, unatoč činjenici da je stočarska proizvodnja u Vukovarsko-srijemskoj županiji proizvodnja s najjačim potencijalima u gospodarskoj grani poljoprivrede. No, od ukupne stočarske proizvodnje samo mliječno govedarstvo ima stalan rast i uspješno koristiti Operativni program, dok ostale proizvodnje - ovčarstvo i kozarstvo, konjogojstvo, peradarstvo i pčelarstvo nemaju značajniji udjel u stočarskoj proizvodnji i to se uskoro ne može niti očekivati.
- To su proizvodnje koje na malom posjedu mogu osigurati dodatne aktivnosti i dodatne prihode za niz poljoprivrednih gospodarstava jer upravo je najveći problem naše poljoprivrede premali broj radnih sati na poljoprivrednim gospodarstvima - kaže Andrija Matić, pročelnik županijskog Upravnog odjela za poljoprivredu, šumarstvo i razvitak seoskog prostora, koji i ističe kako najveću krizu proživljava svinjogojstvo, i to zbog nesređenog tržišta stoke, ali i stalnog kolebanja cijena stočne hrane te pojava bolesti poput trihineloza i svinjske kuge, koje su značajno utjecale na smanjenje svinjogojske proizvodnje.

Matić naglašava kako je potrebno raditi na stalnoj edukaciji, onoj vezanoj uz povećanje proizvodnje, ali i na onoj o standardima EU.
- Paradoksalno je da smo usprkos maloj stočarskoj proizvodnji neadekvatnim postupanjem sa stajskim gnojem zagadili naša tla i vode. Međutim, pred nama su dani za uspješno korištenje nacionalnih i međunarodnih fondova te je potrebno stalno raditi na pripremi potencijalnih kandidata za njihovo uspješno korištenje - kaže Matić i podsjeća kako je Odjel za poljoprivredu, šumarstvo i razvitak seoskog prostora s timom stručnjaka organizirao velik broj posjeta obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima koja su izrazila nakanu legalizacije svoje farme.

Autor: Marijana BAN MILIČIĆ


Povezana stočna vrsta

Govedarstvo

Govedarstvo

Govedarska proizvodnja uključuje uzgoj goveda i proizvodnju mesa, odnosno tov te predstavlja značajnu granu stočarstva Republike Hrvatske. Prema podatcima Hrvatske poljoprivredne... Pročitaj više »

Tagovi

Stočarstvo Govedarstvo EU standard Operativni program Legalizacija Farma