• Premija za krave dojilje
  • 06.05.2014. 10:00

Novost u ostvarivanju prava za krave dojilje u 2014.

Korisnici koji su podnijeli zahtjev za premije za krave dojilje u 2014. dužni su nadopuniti svoj zahtjev za grla koja su označena šifrom 03 - ostali križanci

Foto: freedigitalphotos.net
  • 730
  • 54
  • 0

Sukladno odredbama Zakona o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (Narodne novine br. 80/13 i 41/14) i Pravilnika o provedbi programa izravne potpore i pojedinih mjera državne potpore poljoprivredi u 2014. godini (Narodne novine br. 27/14 i 40/14) propisani su kriteriji prihvatljivosti glede pasminskog sastava koje pojedino grlo goveda treba zadovoljiti kako bi ostvarilo premiju za krave dojilje, odnosno plaćanje za mliječne krave.

Premija za krave dojilje može se ostvariti za grla mesnih pasmina te njihovih križanaca, koja pripadaju stadu za uzgoj teladi za proizvodnju mesa, dok se plaćanje za mliječne krave može ostvariti za grla mliječnih i kombiniranih pasmina i njihovih križanaca u proizvodnji mlijeka kod kojih se provodi kontrola mliječnosti (grla moraju biti u kontroli mliječnosti ako korisnik ostvaruje plaćanje za pet i više grla mliječnih krava).

Zahtjev za grla označena šifrom 03, ostali križanci, potrebno je nadopuniti

Sukladno naputku Ministarstva poljoprivrede, u Agronet sustavu je omogućen prikaz grla pasmine 03 - ostali križanci, na listu C Jedinstvenog zahtjeva, kako bi se za njih mogao pravovremeno podnijeti Zahtjev za 2014. godinu. Korisnici koji posjeduju grla pasmine 03 (ostali križanci) trebaju izvršiti dopunu zahtjeva ukoliko smatraju da navedena grla pripadaju stadu za uzgoj teladi za proizvodnju mesa (krave dojilje), odnosno stadu za proizvodnju mlijeka (mliječne krave). Korisnici koji smatraju da pasminski sastav grla evidentiran u Jedinstvenom registru domaćih životinja ne odgovara stvarnom stanju na gospodarstvu dužni su ažurirati navedene podatke.

Iz Ministarstva poljoprivrede apeliraju na sve korisnike koji su do sada već u okviru Jedinstvenog zahtjeva podnijeli zahtjev za premije za krave dojilje u 2014. da nadopune svoj zahtjev za grla koja su označena šifrom 03_ostali križanci.

Foto: freedigitalphotos.net


Tagovi

Krave dojilje Premija Kontrola mliječnosti Uzgoj teladi Agronet Proizvodnja mlijeka Proizvodnja mesa Mliječne krave Križanci


Autorica

Nikolina Fako

Nikolina je administratorica portala Agroklub. Ima 28 godina, a završila je diplomski studij marketing managementa na Ekonomskom fakultetu u Osijeku ... a moto joj je: „Život je puno lakši ako kroz njega ideš sa osmijehom“.