• Javno savjetovanje
  • 26.03.2020. 16:05

Izmjene Pravilnika o sigurnosti hrane za životinje

Ministarstvo poljoprivrede otvorilo je savjetovanje s javnošću o Izmjenama Pravilnika o sigurnosti hrane za životinje

Foto: JumpStory
  • 481
  • 26
  • 0

Ministarstvo poljoprivrede otvorilo je savjetovanje o Izmjenama Pravilnika o sigurnosti hrane za životinje

Kako pojašnjavaju, ovim se Pravilnikom određuju nepoželjne tvari u proizvodima namijenjenim za hranu za životinje i utvrđuju mikrobiološki kriteriji za određene mikroorganizme za hranu za životinje neživotinjskog podrijetla. Odredbe ovoga Pravilnika primjenjuju se na subjekte u poslovanju s hranom za životinje koji obavljaju poslove proizvodnje, izrade, prerade, skladištenja, prijevoza i distribucije hrane za životinje uključujući uvoz hrane za životinje iz trećih zemalja i izvoz hrane za životinje u treće zemlje.

Članak 1. tako navodi 

U Pravilniku o sigurnosti hrane za životinje (Narodne novine«, broj 102/16) članak 2. mijenja se i glasi:

"Ovim se Pravilnikom u pravni poredak Republike Hrvatske preuzimaju sljedeći akti Europske unije:

  • Direktiva 2002/32/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 7. svibnja 2002. o nepoželjnim tvarima u hrani za životinje (SL L 140, 30. 5. 2002.) kako je posljednji put izmijenjena Uredbom Komisije (EU) 2019/1869 od 7. studenog 2019. o izmjeni i ispravku Priloga I. Direktivi 2002/32/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu najvećih dopuštenih količina određenih nepoželjnih tvari u hrani za životinje (SL L 289, 8.11.
  • Preporuka Komisije od 17. kolovoza 2006. godine o prisutnosti deoksinivalenola, zearalenona, okratoksina A, T-2 i HT-2 toksina i fumonizina u proizvodima namijenjenim za hranidbu životinja (2006/576/EZ) (SL L 229 23. 8. 2006.) (u daljnjem tekstu: Preporuka 2006/576/EZ).
  •  Preporuka Komisije od 27. ožujka 2013. o prisutnosti toksina T-2 i HT-2 u žitaricama i proizvodima od žitarica (2013/165/EU) (SL L 91 3. 4. 2013.) (u daljnjem tekstu: Preporuka 2013/165/EU).
  • Preporuka Komisije оd 4. studenoga 2013. o izmjeni Preporuke 2006/576/EZ o toksinima T-2 i HT-2 u krmnoj smjesi za mačke (2013/637/EU) (SL L 294, 6.11.2013.)(u daljnjem tekstu: Preporuka 2013/637/EU)."

Savjetovanje je otvoreno do: 9.4.2020.


Izvori

Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja


Tagovi

Javno savjetovanje Pravilnik Hrana za životinje


Autorica

Željka Rački-Kristić

Više [+]

Željka je diplomirana inženjerka poljoprivrede s dva desetljeća dugim iskustvom u novinarstvu, od lokalnih medija preko Večernjeg lista do uređivanja portala civilnih udruga. Urednica je portala Agroklub, predsjednica ogranka dopisnika HND-a, zamjenica predsjednika Županijskog vijeća HND-a te članica Međunarodne udruge agrarnih novinara (IFAJ).

Izdvojeni tekstovi

Izdvojen oglas

KLUB

Primjena mineralnih gnojiva u kukuruzu

Kukuruz je po površinama najrasprostranjeniji ratarski usjev na svijetu. Ozbiljna proizvodnja zahtijeva kvalitetno i pravovremeno obavljanje svih agrotehničkih mjera s ko...

Pročitaj cijelu bilješku