• Hranidba goveda
  • 25.03.2018. 10:30

I goveda trebaju vitamine

Potrebni u izuzetno malim količinama, mjerljivi u miligramima, organizmu su potrebni za obavljanje brojnih važnih fizioloških funkcija. Direktno utječu na normalno funkcioniranje procesa probave, opće zdravstveno stanje i kondiciju, rast i reproduktivne sposobnosti grla.

Foto: PublicDomainPictures
  • 617
  • 23
  • 1

Često se u hranidbi goveda, posebno kod visokomliječnih krava pored osnovnih potreba za proteinskim i energetskim krmivima, mastima i mikroelementima zanemaruju vrlo bitni organski spojevi - vitamini. Potrebni u izuzetno malim količinama, mjerljivi u miligramima (mg), organizmu su potrebni za obavljanje brojnih važnih fizioloških funkcija.

Direktno utječu na normalno funkcioniranje procesa probave, opće zdravstveno stanje i kondiciju, rast i reproduktivne sposobnosti grla. Pravilnom hranidbom i odabirom krmiva potrebe za vitaminima se mogu nadomjestiti, stoga hranidba je glavni regulator viška ili manjka vitamina kod goveda u visokoproduktivnom uzgoju.

Svaki vitamin ima posebnu ulogu

Određene vitamine goveda mogu sintetizirati (sami proizvesti) u buragu zahvaljujući aktivnosti mikroflore, vitamini topivi u vodi B kompleksa, vitamin C i vitamin K topiv u mastima. Međutim druge vitamine goveda unose u organizam putem hrane, a to su vitamin A, D i E jer ih ne mogu sintetizirati u organizmu.

Direktno utječu na normalno funkcioniranje procesa probave, opće zdravstveno stanje i kondiciju, rast i reproduktivne sposobnosti grla.

Svaki od vitamina ima specifičnu i vrlo bitno nezamjenjivu ulogu, pa nedostatak jednog vitamina ne može nadomjestiti postojanje nekog drugog vitamina. Vitamin A neophodan je kod mladih grla za rast i razvoj, te normalno funkcioniranje vida. Vitamin K je značajan za koagulaciju krvi, vitamini iz reda B kompleksa za regulaciju probave, vitamin D direktno djeluje na razvoj, jer povećava apsorpciju kalciju neophodnog za razvoj kostura. Vitamin E se smatra biološkim antioksidansom u organizmu, bitan je za reprodukciju i vrlo je značajan jer ga goveda unose jedino putem hrane.

Kako osigurati vitamine u hranidbi

Iako se ne smatraju hranivima, vitamini i minerali su nezamjenjivi dio obroka goveda. Potrebni su organizmu u vrlo malim količinama i naročito su deficitarni u zimskom razdoblju bez svježe voluminozne krme. Kao što svaki vitamin ima posebnu ulogu, tako su i izvori vitamina različiti, stoga je vrlo bitno i zahtjevno pravilno izbalansirati obrok.

Vitamin E se smatra biološkim antioksidansom u organizmu, bitan je za reprodukciju i vrlo je značajan jer ga goveda unose jedino putem hrane.

Udio određenih vitamina u krmivima je promjenjiv i stalno varira, na što utječe kvaliteta krmiva, vrsta i način obrade, a posebno termička vrsta obrade. Međutim danas farmerima taj posao uveliko olakšavaju već unaprijed preračunate količine vitaminskih smjesa koje se dodaju u hranidbu. Vrlo bitno je pratiti tabelarne proračune, doze i način upotrebe u odnosu na starost goveda i tip proizvodnje.

Potrebe za vitaminima mladih goveda u razvoju i onih već u punoj proizvodnji ili u završetku proizvodnje nisu iste.  U nesavjesnom korištenju vitaminskih smjesa može doći do prekomjerne upotrebe vitamina što može izazvati određene bolesti goveda što se najčešće manifestira gubitkom apetita, a nedostatak ili avitaminoza do poremećenih fizioloških funkcija.


Povezana stočna vrsta

Govedarstvo

Govedarstvo

Govedarska proizvodnja uključuje uzgoj goveda i proizvodnju mesa, odnosno tov te predstavlja značajnu granu stočarstva Republike Hrvatske. Prema podatcima Hrvatske poljoprivredne... Pročitaj više »

Tagovi

Hranidba goveda Vitamini za goveda Govedarstvo Vitaminske smjese


Autor

Adi Pašalić

Adi je magistar Poljoprivredno - prehrambenog fakulteta u Sarajevu sa specijalizacijom na odsjeku Tehnologija uzgoja životinja. Autor je dva samostalna razvojna projekta i jednog istraživačkog rada iz područja mljekarstva. Najviše ga zanimaju teme iz područja uzgojno selekcijskog rada i farmerskog poslovanja.

Izdvojeni tekstovi

Izdvojen oglas

KLUB

Preventiva za ptičju gripu ili?