• Plutajuća goveda
  • 12.05.2016. 10:30

Goveda na klanju plutaju samo na papiru!

Najveći broj plutajućih goveda stoji čvrsto na zemlji, ali nisu papirnato provedena, a od onih koji su u sivoj zoni, 90 posto nije živo već je otplutalo na klanje.

Foto: hickrn/bigstockphoto.com
  • 1.814
  • 189
  • 0

Prema podacima Hrvatske poljoprivredne agencije u 2015. godini u Registru goveda zabilježeno je ukupno 300.693 prometa goveda, a od čega je 7.376 tzv. plutajućih goveda. U odnosu na ukupan broj prometa goveda, lanjski postotak je 2,4% takvih goveda.

90% plutajućih goveda nije živo

Mijo Latin, zamjenik predsjednika Hrvatske poljoprivredne komore kaže da 90% tzv. plutajućih goveda nije živo, već je otplutalo na klanje jer mu nije logično da govedo ne prijavi onaj tko ga kupi, a to je dužan, jer za neprijavljeno govedo neće dobiti niti poticaj.

Prije su plutala do Bosne i Kosova

"Već duže vrijeme s Hrvatskom poljoprivrednom agencijom vodimo rasprave o tome da Pravilnik mijenjamo na način da ako je govedo odjavljeno od prodavača, a u propisnom roku nije prijavljeno kod kupca, da se uvedu velike prekršajne kazne. Naime, veterinarski i poljoprivredni inspektori dobiju izlist goveda koja su otpremljena, a nije im prijavljen dolazak u klaonicu ili na drugo gospodarstvo. No, toga je prije bilo više i goveda, uglavnom ona koja su za klanje, izlučuju se jer više nisu za proizvodnju, a ranije su otplutala u Bosnu ili Kosovo", kaže zamjenik predsjednika HKP Mijo Latin.

Stoje čvrsto na zemlji, a plutaju na papiru

Siva zona svakako postoji, ali čini se da je ona mnogo manja nego ako samo uzmemo brojku od 7.376 plutajućih goveda u prošloj godini. Naime, u Hrvatskoj poljoprivrednoj agenciji to su zapravo nedovršeni predmeti, a Ministarstvo poljoprivrede to detaljno pojašnjava i ističe kako su sustavi označavanja i registracije životinja u potpunosti usklađeni s pravnom stečevinom EU.

Treba se prijaviti i dolazak i dolazak

"Registracija prometa goveda je specifična u odnosu na registracije prometa ovaca i koza te svinja utoliko što je kod svake migracije goveda potrebno u centralnu bazu podataka (Jedinstveni registar goveda) prijaviti i odlazak (obveza posjednika na odlaznom gospodarstvu) i dolazak (obveza posjednika na dolaznom gospodarstvu ili objektu za klanje).

Tek nakon što su obavljene obje radnje, registracija prometa goveda je kompletirana. Rok za prijavu odlaska je četiri dana od dana migracije, a rok za upis tri dana (mogu ga obavljati ovlašteni veterinari i dio posjednika koji je prošao edukaciju i dobio mogućnost samostalnog označavanja vlastitih goveda).

Sva goveda za koje je prijavljen odlazak, dok god se ne upiše i dolazak i obrnuto, se kolokvijalno u EU nazivaju plutajuća goveda i sve ih zemlje članice imaju. Neka se događaju zbog toga što se migracije ne prijave na vrijeme, a neka zbog toga što se upisi migracija ne prijave na vrijeme. Većina se plutajućih goveda riješi, a jedan manji dio ne i kao takav ostaje u bazi pa je tako primjerice od brojke 40.145 plutajućih goveda, njih 32.980 sakupljeno u razdoblju od 2008. do 2013. kada se intenzivno radilo na učinkovitoj implementaciji samog sustava", objašnjavaju iz Ministarstva poljoprivrede.

Znači, najveći broj plutajućih goveda je čvrsto na zemlji, samo to nije i papirnato provedeno.

Ništa nije ugroženo

Dodaju i da opseg ove pojave, koji je u okvirima uobičajenog u zemljama članicama sličnim RH po svom naslijeđu, ali i prvenstveno po strukturi stada, gdje je još uvijek razmjerno veliki broj gospodarstava koja imaju do pet goveda, a takvih je više od 50%, nije takav da bi ugrožavao program kontrole GSE niti status zemlje, poglavito imajući u vidu sve mehanizme koji se koriste za kontrolu prometa životinja u RH.

Stroge procedure za zakonit promet životinja

"Hrvatska ima sustave identifikacije i registracije životinja koji su u potpunosti usklađeni s EU pravnom stečevinom i pružaju čvrstu podršku cjelokupnom sustavu sigurnosti hrane. Nezakonitosti u prometu životinja se javljaju kao i u svakoj drugoj djelatnosti, ali njihov opseg nije takav da bi ugrozio visoku razinu sigurnosti hrane životinjskog podrijetla, naravno, uz uvjet da potrošači kupuju meso i proizvode životinjskog podrijetlo isključivo na legalnim prodajnim mjestima.

Ovo tijelo od 2008. godine intenzivno radi na kvalitetnoj i kontinuiranoj implementaciji sustava i ima cijeli niz mjera koji i dalje primjenjuje u svrhu osiguranja zakonitog prometa životinjama (stroge procedure unosa podatka, veterinarski pregledi gospodarstva od strane ovlaštenih veterinarskih organizacija koji su imali ključnu ulogu u edukaciji posjednika životinja, veterinarski nadzori od strane veterinarske inspekcije, inspekcijski nadzori od strane APRRR u srhu utvrđivanja višestruke sukladnosti)", objašnjavaju iz Ministarstva poljoprivrede.

Veterinarska inspekcija svaki nedolazak kažnjava

Inače, veterinarska inspekcije svake godine izrađuje Plan rada službe veterinarske inspekcije. Detaljni Plan rada veterinarskih inspektora u provođenju inspekcijskih nadzora predviđa i obavljanje nadzora sajmova, sabirnih centara, registriranih prijevoznika, trgovaca životinjama te gospodarstava odnosno kritičnih točaka koje bi mogle biti uključene u ilegalni prijevoz, prodaju i klanje goveda, koza, ovaca i svinja.

Također, svaki veterinarski inspektor izrađuje osobni plan nadzora na području koje kontrolira, a koji uključuje nadzore gospodarstava i svih karika uključenih u lanac prometa životinjama što znači da reagira na prijavljene promete za koje nije upisan dolazak i ako utvrdi povredu Zakona o veterinarstvu poseže za kaznenim odredbama i pokreće prekršajnu prijavu.

Trenutno se radi pravilnik o svjedodžbi životinje

Veterinarska inspekcija je prošle godine i izradila Proceduru postupanja sa životinjama zatečenih u ilegalnom prometu u kojoj je opisan kompletni postupak nadzora i postupanje s takvim životinjama, a u suradnji s Ministarstvom unutarnjih poslova, a trenutno je u izradi pravilnik o svjedodžbi o zdravstvenom stanju i mjestu podrijetla životinje koji prati životinje u prometu, zbog čega se u Ministarstvu poljoprivrede nadaju se njime poboljšati sljedivost svih životinja u prometu.

Foto: hickrn/bigstockphoto.com


Tagovi

Plutajuća goveda Ministarstvo poljoprivrede Hrvatska poljoprivredna agencija Hrvatska poljoprivredna komora Mijo Latin


Autorica

Silva Videk

Novinarka s dvadesetogodišnjim iskustvom u Večernjem listu, sa agronomskim obrazovanjem. Njezin moto je: Novinarstvo nije zanat već način života! :)

Izdvojeni tekstovi

Izdvojeni oglasi