• Stručna literatura
  • 21.09.2009.

Dijagnostika i liječenje mastitisa u goveda

Predstavljanje nove knjige za proizvođače mlijeka

  • 3.338
  • 162
  • 0

Knjiga „Dijagnostika i liječenje mastitisa u goveda“ prvi je i jedini udžbenik na hrvatskom jeziku koji kompletno obrađuje problematiku mastitisa. Napisan je kombiniranjem autorovih dosadašnjih iskustava na terenu i iskustava sa stručnog usavršavanja u SAD-u iz područja zdravlja stada i managementa mliječnih krava.

Udžbenik je osim studentima veterinarske medicine u dodiplomskoj nastavi, polaznicima stručnih i znanstvenih poslijediplomskih studija, veterinarima praktičarima, namijenjen i držaocima mliječnih goveda i svim ostalima koji se bave proizvodnjom mlijeka (naprednim farmerima, voditeljima stada, farmskim tehničarima, muzačima itd).

Materijali u knjizi napisani su jednostavno s naglaskom na praktičnu dijagnostiku i liječenje mastitisa na farmama u skladu s najnovijim svjetskim saznanjima. Primjenom znanja iz knjige moguće je postići bolju proizvodnju i kvalitetu mlijeka na farmama, smanjiti troškove radne snage i liječenja, smanjiti troškove izgradnje same farme i optimizirati odnose ulaznih troškova i dobiti od proizvodnje mlijeka. U današnjem poslovanju većine mliječnih farmi u Hrvatskoj postoje mogućnosti velikih poboljšanja u svim segmentima što je vrlo lako ostvariti primjenom praktičnih znanja koja se nude u knjizi.

Za držaoce mliječnih goveda posebno su interesantni drugi i treći dio knjige („Prosudba stanja zdravlja mliječne žlijezde u stadu mliječnih krava“ i „Prevencija mastitisa“ s pripadajućim poglavljima) direktno vezana na proizvodnju mlijeka na velikim farmama mliječnih goveda te se temelje na problemima vezanim na farme i stada, a ne kao što je prije bio slučaj, na problematici i liječenju pojedinačnih životinja.

Cijela knjiga napisana je tako da ukazuje na potrebu pažljivog planiranja i preventivnih mjera u proizvodnji mlijeka, a ne kao do sada, kada je većinom naglasak bio na liječenju. Osnovno je da kolege veterinari, agronomi i sami proizvođači shvate da zdravlje njihovih životinja, zarada farme i njih samih, prvenstveno ovisi o dobroj i kvalitetnoj hranidbi i uvjetima smještaja i higijeni i postupcima mužnje, pravilnoj selekciji i odabiru genetike, ali i ljudskom faktoru na samoj farmi. Bolesne su životinje uvijek posljedica grešaka u spomenutim područjima.

Za sve informacije u vezi distribucije i prodaje knjige obratiti se autoru na navedenu adresu, mail ili broj telefona.

Autor: Prof.dr.sc. Goran Bačić, dr.vet.med.
Klinika za porodništvo i reprodukciju
Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Heinzelova 55, 10000 Zagreb, Hrvatska
e-mail: bacic@vef.hr
mob. 091/2390 158


Povezana stočna vrsta

Govedarstvo

Govedarstvo

Govedarska proizvodnja uključuje uzgoj goveda i proizvodnju mesa, odnosno tov te predstavlja značajnu granu stočarstva Republike Hrvatske. Prema podatcima Hrvatske poljoprivredne... Više [+]

Tagovi

Mastitis Liječenje Govedarstvo Dijagnostika Stručna literatura Mlijeko

Izdvojeni tekstovi

Izdvojen oglas

KLUB

NA STIPANJU U BRIŠEVU - Ovca mog rođaka Nede Grabovca donijela na svijet umiljato janje. Jedva je pristala da ga uzmem u naručje. Ovca Zrna ljubi svoje janje.