• Stočna hrana
  • 18.10.2010.

Analiziranje kvalitete stočne hrane

Sve manje seljaka ne brine o kakvoći hrane za stoku zaboravljajući nove tehnologije

  • 845
  • 41
  • 0

Bjelovarsko - bilogorska županija je potpisala ugovor o financiranju ispitivanja kvalitete stočne hrane s Hrvatskom poljoprivrednom agencijom vrijedan četrdeset tisuća kuna. Time će se na sedamdeset županijskih farmi uzimati uzorci hrane i analizirati u laboratoriju Agencije.

Bolja ishrana za manje novca

- Farmerima želimo ukazati na pogreške, kako ih ispraviti i boljim "miješanjem" hrane ostvariti bolje rezultate uz niže troškove. Sva naša dosadašnja iskustva i analize pokazuju da se izrazito malo seljaka sustavno brine o kakvoći stočne hrane koju koriste i više se oslanjaju na instinkt nego na egzaktne podatke. Kako hrana čini 45 do 60 posto ukupnih troškova na farmi, vjerujemo da se svakodnevenom pravilnom pripremom obroka mogu ostvariti značajne uštede i istovremeno poboljšati kakvoća mlijeka - ističe ravnatelj Hratske poljoprivredene agencije Zdravko Barać
A radi se o uštedama koje ne treba zanemariti, jer već grube procjene govore da se na prosječnom gospodarstvu mjesečni trošak za hranu može smanjiti i za više od tri tisuće kuna.

Autor: D.Vitanović


Izvori

Bjelovarac


Tagovi

Stočarstvo Stočna hrana Analiza