• Ugovor
  • 05.02.2013.

Potpisan sporazum Središnjih uzgajivačkih saveza i HPA

Provedba uzgojnog programa

  • 345
  • 17
  • 0

Povodom priključenja Hrvatske INTERBULL-u (International Bull Evaluation Service) u četvrtak 31. siječnja 2013. godine u Središnjem laboratoriju za kontrolu kvalitete mlijeka u Križevcima održan je sastanak između sudionika u provedbi uzgojnog programa u govedarstvu, Središnjih uzgajivačkih saveza H.U.SIM-a i SUHUH-a, centara za umjetno osjemenjivanje, predstavnika Agronomskog fakulteta iz Zagreba i Poljoprivrednog fakulteta iz Osijeka, te Hrvatske poljoprivredne agencije.

Kako je na početku susreta istaknuo ravnatelj Hrvatske poljoprivredne agencije dr. sc. Zdravko Barać, priključenje međunarodnom centru za genetsko vrednovanje iznimno je značajan korak naprijed u provedbi uzgojnih programa, a HPA kao institucija odgovorna za provedbu genetskog vrednovanja u Republici Hrvatskoj, spremna je predstavljati Hrvatsku u INTERBULL, te koordinirati svim aktivnostima u svezi INTERBULL-a, pri čemu će preuzeti odgovornost za pripremu podataka nužnih za vrednovanje u sustavu INTERBULL-a.

Drugi razlog sastanka pravno je uređenje odnosa između Hrvatske poljoprivredne agencije i Središnjih uzgajivačkih saveza H.U.SIM-a i SUHUH-a. U tu svrhu ravnatelj HPA, predsjednik Središnjeg saveza uzgajivača simentalskog goveda gospodin Igor Mihaljević i predsjednik središnjeg saveza holstein goveda gospodin Branko Kolak potpisali su Ugovor koji je pravni regulator odnosa u suradnji HPA i Središnjih saveza i to u onom dijelu aktivnosti koji se odnosi na vođenje matičnih knjiga, izdavanje uzgojne dokumentacije (rodovnika i uzgojnih potvrda) te vođenju upisnika uzgajivača članova udruga, a koje su i članice središnjih saveza.

Potpisan Ugovor o suradnji HPA i Središnjih saveza

Prema potpisanom sporazumu, HPA će i u narednom razdoblju ažurirati matične knjige u elektronskom obliku na način da su putem internet (web) servisa u svakom trenutku dostupne i središnjim savezima i na ovaj način bi se suradnja u ovom području odvijala dok se savezi infrastrukturno ne osposobe da u potpunosti samostalno ažuriraju matične knjige. Pripremu podataka za izdavanje uzgojne dokumentacije obavljat će HPA, dok će izdavanje uzgojne dokumentacije te organizaciju trgovine uzgojno valjanim grlima obavljati uzgojni savezi. Sporazum je još jedan u nizu događanja koji potvrđuju uspješnu suradnju HPA i Središnjih uzgajivačkih saveza.

Na drugom dijelu sastanka voditeljica Odjela za procjene uzgojnih vrijednosti u HPA mr. sc. Marija Špehar je predstavila značajke procesa priključivanja Hrvatske međunarodnom vrednovanju bikova pri INTERBULL-u. Cilj priključivanja je mogućnost za kvalitetniju provedbu uzgojnih programa u govedarstvu RH na nacionalnoj razini kao i mogućnosti koje će se ostvariti međunarodnom suradnjom. INTERBULL je neprofitna organizacija odgovorna za promociju, razvoj i provedbu međunarodnog genetskog vrednovanja goveda koja djeluje na području međunarodne suradnje, istraživanja i razvoja, i tehničke pomoći. Za međunarodno genetsko vrednovanje bikova INTERBULL koristi znanstvenu metodu MACE (Multiple Across Country Evaluation), koja uključuje sve znane veze o porijeklu između životinja kombinirajući informacije iz svake zemlje koristeći poznate veze između životinja u vlastitoj i ostalim populacijama. Također uzima u obzir interakciju genotipa okoliša dajući mogućnost re-rangiranja pojedinih bikova u različitim zemljama kao posljedica razlika u proizvodnji životinja u različitim zemljama. Značaj priključivanja Hrvatske INTERBULL-u pruža mogućnost međunarodne usporedbe s drugim populacijama, informacije o značaju odnosno uzgojnoj vrijednosti pojedinog bika koji se želi uvesti i koristiti na našoj domaćoj populaciji krava što rezultira da se za svaku populaciju odnosno zemlju dobije rang bikova za svako od promatranih svojstava unutar svjetske populacije bikova. Suradnja s INTERBULL-om nosi niz prednosti koje proizlaze iz činjenice za mogućnost uspoređivanja domaćih bikova na svjetskoj populaciji bikova.

Svi sudionici sastanka složili su se da je nužnost članstva Hrvatske u INTERBULL- u neupitna te predstavlja značajan iskorak u provedbi uzgojnih programa. Također postignuta je suglasnost o sudjelovanju svih sudionika provedbe uzgojnih programa u financijskim obvezama prema INTERBULL-u.


Povezana stočna vrsta

Govedarstvo

Govedarstvo

Govedarska proizvodnja uključuje uzgoj goveda i proizvodnju mesa, odnosno tov te predstavlja značajnu granu stočarstva Republike Hrvatske. Prema podatcima Hrvatske poljoprivredne... Pročitaj više »

Tagovi

Govedarstvo Ugovor Uzgojni program