• Javno savjetovanje
  • 21.10.2019. 09:00

Potpore u okviru mjere II.10. "Akvakultura koja osigurava usluge zaštite okoliša“

Ministarstvo poljoprivrede otvorilo je novo savjetovanje. 

Foto: Depositphotos/stefanel
  • 1.400
  • 84
  • 0

Ministarstvo poljoprivrede otvorilo je novo savjetovanje. 

Tema savjetovanja je: Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere II.10. "Akvakultura koja osigurava usluge zaštite okoliša

Kako objašnjavaju, Pravilnikom se utvrđuju uvjeti, kriteriji i način dodjele potpore u okviru Prioriteta Europske unije “Poticanje okolišno održive, resursno učinkovite, inovativne, konkurentne i na znanju utemeljene akvakulture“, mjere II.10. "Akvakultura koja osigurava usluge zaštite okoliša“, u okviru Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014. – 2020.

Predmet potpore su aktivnosti s ciljem razvoja akvakulture koja osigurava usluge zaštite okoliša te se potpora dodjeljuje uzgajalištima koja se nalaze na području ekološke mreže Natura 2000 i podložna su posebnim upravljačkim zahtjevima ekološke mreže Natura 2000 vezanima za ciljeve očuvanja i mjere očuvanja ciljnih vrsta ptica u skladu sa Direktivom Vijeća 92/43/EEZ od 21. svibnja 1992. o očuvanju prirodnih staništa i divlje faune i flore i Direktivom 2009/147/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 30. studenoga 2009. o očuvanju divljih ptica.

Korisnici potpore su ovlaštenici povlastice/nositelji dozvole za akvakulturu, a potpora se dodjeljuje u obliku godišnje kompenzacije za dodatne troškove i/ili izgubljeni prihod slijedom primjene upravljačkih zahtjeva ekološke mreže Natura 2000.

Savjetovanje je otvoreno do: 17.11.2019.


Izvori

Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja


Tagovi

Javno savjetovanje Akvakultura Mjera II.10.


Autorica

Željka Rački-Kristić

Željka je diplomirana inženjerka poljoprivrede s dva desetljeća dugim iskustvom u novinarstvu, od lokalnih medija preko Večernjeg lista do uređivanja portala civilnih udruga. Urednica je portala Agroklub, predsjednica ogranka dopisnika HND-a, zamjenica predsjednika Županijskog vijeća HND-a te članica Međunarodne udruge agrarnih novinara (IFAJ).

Izdvojeni tekstovi

Izdvojen oglas

KLUB

Evo, Karolina me izazvala pa postam svoje "poljoprivredne" fotke. Moji se nisu bavili poljoprivredom... Pročitaj cijelu bilješku »