AgroKlub.com

\

Ribarstvo

Dobrodošli na AgroKlub.com!


Zaboravljena lozinka?
Novi korisnik - Registracija!

Gdje se nalazim? AgroKlub.com » Ribarstvo » Javnost savjetuje o potporama preradi ribe

Javnost savjetuje o potporama preradi ribe

Javno savjetovanje

Javnost savjetuje o potporama preradi ribe

Datum: 03.04.2017. 20:00

Kategorija:

Ribarstvo, Financiranje

Tema savjetovanja je Nacrt pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere IV.4. "Prerada proizvoda ribarstva i akvakulture".

Otvoreno je novo savjetovanje na koje ste pozvani. Savjetovanje je moguće pronaći na sljedećoj poveznici.

Tema savjetovanja je Nacrt pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere IV.4. "Prerada proizvoda ribarstva i akvakulture".

Pravilnikom se definiraju uvjeti, kriteriji i način dodjele potpore u okviru provedbe mjere IV.4. "Prerada proizvoda ribarstva i akvakulture" u sklopu provedbe Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014.-2020., koja podrazumijeva dodjelu potpore za ulaganja u preradu proizvoda ribarstva i akvakulture kroz izgradnju, rekonstrukciju i opremanje objekata za preradu proizvoda ribarstva i akvakulture.

Korisnik potpore u okviru ove mjere je subjekt u poslovanju s hranom sukladno posebnom propisu koji je korisnik odobrenog ili registriranog objekta za preradu proizvoda ribarstva ili isto mora biti zadovoljeno do podnošenja Zahtjeva za isplatu.

Uvjeti, kriteriji i način dodjele potpore se utvrđuju u skladu sa Uredbom (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o europskim strukturnim i investicijskim fondovima (ESI fondovi), Uredbom (EU) br. 508/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo, Uredbom (EU) br. 1379/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o zajedničkom uređenju tržišta proizvodima ribarstva i akvakulture te provedbenim i delegiranim aktima koji iz istih proizlaze.

Savjetovanje je otvoreno do 30. travnja 2017.

Foto: bigstockphoto.com,

Broj pregleda članka: 850; Uspješnost članka: 46.5

Tagovi: Pravilnik, Akvakultura, Javno savjetovanje, Prerada proizvoda ribarstva

Ključne riječi članka: javnost, savjetuje, o, potporama, preradi, ribe, ribarstva, akvakulture, potpore, proizvoda, europskog, parlamenta, vijeća, uredbom, savjetovanje, okviru, mjere, dodjele, preradu, proizvoda ribarstva, europskog parlamenta, preradu proizvoda, dodjele potpore, preradu proizvoda ribarstva, 2013 europskog parlamenta, način dodjele potpore, prerada proizvoda ribarstva


Ivana Nađ

Svi tekstovi autora

Autorica Ivana Nađ

Ivana je urednica na Agroklub portalu. "Vaša uvjerenja ne čine vas boljom osobom. Djelovanje čini."