• Obavijest ratarima
 • 20.04.2015. 15:00
 • Karlovačka

Stanje ozimog ječma

Obavijest Savjetodavne službe za ratare.

 • 37
 • 2
 • 0

Obilaskom terena u usjevima ozimog ječma uočeni su simptomi sive i mrežaste pjegavosti (Rhynchosporium secalis, Pyrenophora teres). Porast temperature i nove oborine najavljene za kraj tjedna uzrokovat će širenje bolesti u usjevima i zarazu zdravih usjeva. Tijekom tjedna preporučuje se provesti zaštitu fungicidima. U usjevima gdje su već uočeni simptomi koristite sistemične fungicide.

Od fungicida se mogu koristiti:

 • TOPSIN 500 SC (tiofanat- metil) - preventivni fungicid. Primjenjuje se u dozi 1,4 l/ha od početka vlatanja do faze prvog koljenca (BBCH 30-31).
 • AMISTAR 250 SC (azoksistrobin) - preventivni fungicid. Primjenjuje se u dozi 1,0 l/ha uz utrošak 200-300 l vode/ha.
 • AMISTAR EXTRA 280 SC (azoksistrobin+ ciprokonazol) - preventivno, kurativno i eradikativno djelovanje. Primjenjuje se u dozi 0,5-0,75 l/ha uz utrošak 200-400 litara vode.
 • AMISTAR OPTI (azoksistrobin+klortalonil). Primjenjuje se u dozi 2,5 l/ha uz utrošak 200-400 litara vode od kraja busanja do početka klasanja (BBCH 29-51). Dozvoljeno 1 tretiranje u vegetaciji.
 • ARTEA PLUS (propikonazol+ciprokonazol) - preventivno i kurativno djelovanje. Primjenjuje se u dozi 0,4-0,5 l/ha.
 • DUETT ULTRA (epoksikonazol+ tiofanat- metil) preventivno i kurativno djelovanje. Primjenjuje se u dozi o,4-0,6 l/ha.
 • TILT 250 SC (propikonazol) - kurativni fungicid. Primjenjuje se u dozi 0,5 l/ha, od pojave simptoma do početka cvatnje.
 • ARCHER MAX (propikonazol+fenpropidin). Primjenjuje se u dozi 1 l/ha, od kraja busanja do početka cvatnje (BBCH 29-61).

Osim herbicida navedenih u preporuci od 02. travnja 2015., za zaštitu od jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova mogu se primijeniti pripravci na bazi aktivne tvari fluroksipir - STARANE 250 EC, COMET 250 EC, PLUSS EC, TOMIGAN 250 EC (0,6-0,8 l/ha), FLUXYR 200 EC, PATROL 200 i STARLINE (0,75 l/ha).

Fungicid ili herbicid primijeniti prema preporukama proizvođača.

Obiteljska poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik proizvođača u integriranu proizvodnju trebaju se pridržavati Tehnoloških uputa za integriranu proizvodnju ratarskih kultura. Primijenite fungicide koji su dozvoljeni za primjenu u integriranoj proizvodnji na temelju podataka Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a), a pronaći ih možete putem internetske tražilice.

Vodite evidenciju o tretiranjima u elektroničkom ili papirnatom obliku. U evidenciju se upisuju najmanje slijedeći podaci: trgovački naziv sredstva za zaštitu bilja, datum i vrijeme početka i završetka tretiranja, količina primjenjenog sredstva za zaštitu bilja (doza, koncentracija), veličina površine i tretirana kultura.

Praznu ambalažu sredstava za zaštitu bilja čuvajte do organiziranog odvoza putem akcije Prateći list ili je dostavite u tvrtku C.I.A.K. u Vojnić, Andrije Hebranga 5, broj telefona: 047/883-081.

dr.sc. Mirna Ceranić
e-mail: Mirna.Ceranic@savjetodavna.hr


Tagovi

Tehnološke upute Savjeti Zaraza Savjetodavna služba Ozimi ječam C.I.A.K. Preporuke Artea Plus Amistar 250 SC Topsin 500 SC Duett Ultra Amistar Opti Tomigan 250 EC Upisnik proizvođača u integriranu proizvodnju Vojnić Mirna Ceranić Siva i mr


Autorica

Sandra Špoljar

Autorica i upravna pravnica Sandra Špoljar dolazi iz Koprivnice, gdje je na razne načine, tradicijom i obiteljski, vezana uz poljoprivredu. Godinama je radila kao novinarka u informativnom programu HTV-a te za Plodove zemlje i Agroglas.