Zadnje aktivnosti

Zadnje aktivnosti korisnika mogu vidjeti samo registrirani korisnici.

Online korisnici

Online korisnike Agrokluba mogu vidjeti samo registirani korisnici.
Za potpune funkcionalnosti ovih servisa, prijavi se.

Promo

  • Sjenaža
  • 10.05.2013.

Spremanje sjenaže

Nakon što smo postigli idealan sadržaj suhe tvari i nakon što smo sakupili materijal u zboj i pripremili ga za siliranje, trebamo odabrati tehnologiju siliranja koja najbolje odgovara vašem gospodarstvu...

  • 8.006
  • 184
  • 0

U članku Priprema sjenaže - prvi otkos mogli ste pročitati neke ideje i savjete za košnju, okretanje i sakupljanje krmnog bilja u zboj. Kako je samo usitnjavanje, siliranje, transport i sabijanje materijala vrlo kompleksna tema koja se objašnjava u vrlo opširnim knjigama stručne literature ovdje ukratko ne možemo opisati sve u detalje. U nastavku teksta osvrnuti ćemo se na tehniku i tehnologiju spremanja sjenaže.

Nakon što smo postigli idealan sadržaj suhe tvari i nakon što smo sakupili materijal u zboj i pripremili ga za siliranje, trebamo odabrati tehnologiju siliranja koja najbolje odgovara našem gospodarstvu.

Postoje tri tehnologije za spremanje sjenaže

  • prešanje materijala u valjkaste ili četvrtaste bale i omatanje bala strech folijom;
  • spremanje sjenaže samoutovarnom prikolicom i gaženje u trenč silose ili sabijanje u plastične vreće;
  • spremanje silaže silažnim kombajnom i gaženje u trenč silose ili u plastične vreće;

Svaka od ovih tehnologija ima svoje prednosti stoga se ne može paušalno reći koja je idealna tehnologija za određeno gospodarstvo. Potrebno je posebno analizirati karakteristike gospodarstva, po veličini, po ukupnom broju grla, po sastavu obroka, po udaljenosti livada od farme i moraju se uzeti u obzir još mnogi pokazatelji koji utječu na učinkovitost i troškove.

Prešanje (baliranje) i omatanje sjenaže u foliju

Idealan sadržaj suhe tvari sjenaže je oko 35 %. Za prešanje takvog materijala su potrebne kvalitetne i pouzdane preše, koje mogu sabiti materijal na željenu tvrdoću i izraditi lijepo oblikovanu i čvrstu balu, koja se prilikom omatanja, utovara ili transporta neće deformirati. Kod prešanja je vrlo bitan i konstantan tlak sabijanja, kako bi što više materijala mogli sprešati u balu. Sa kvalitetnim prešama težina valjkastih bala nerijetko premašuje 1000 kg. Preporučuje se primjena preša, koji su opremljeni noževima za rezanje materijala jer se tako materijal odmah prilikom prešanja može izrezati na dužinu od oko 6 - 8 cm, koja je za preživače najprikladnije a prilikom miješanja bale sjenaže u mikser prikolicama ona se brže rastavi i zamiješa. Na taj način se može uštedjeti puno vremena i goriva prilikom hranidbe.

Claas Rollant

Postoje dvije glavne skupine preša za valjkaste bale: Preše sa fiksnom i preše sa varijabilnom komorom. Kako su među najpopularnijim prešama na Hrvatskom tržištu, uzeti ćemo za primjer preše marke Claas. Claas Rollant su preše sa fiksnom komorom, koji se proizvode u 8 različitih modela, koji se razlikuju po opremi i po načinu upravljanja. Modeli Claas Rollant su među najprodavanijim prešama za sjenažu na svijetu. Zajednička karakteristika ovih preša je da imaju 16 čvrstih čeličnih valjaka, koji su postavljeni u krug i koji se okreću u istom smjeru. Claas Rollant preše izrađuju bale širine 120 i visine 125 cm. Kod njih se veličina bale ne može mijenjati. Važna karakteristika preša sa fiksnom komorom je da sabijanje materijala počinje kada je komora prilično napunjena materijalom i kada bala već poprima svoju konačnu veličinu. Zato su neki modeli preša Claas Rollant opremljeni MPS sustavom (Multi Pressure System), kod kojeg se 3 valjka spuštaju u komoru i sabijanje počinje prije nego što bala poprima svoju konačnu veličinu.

Tako je sabijanje bale puno ravnomjernije i jače, bale su čvršće i stabilnije, a imaju više materijala u sebi pa su teže. Na taj način se štedi na mreži za omatanje, na troškovima transporta i manipulacije. Claas Rollant preše su opremljene sa PickUp uređajem za učinkovito i čisto sakupljanje materijala širine 2,10 m. Iza PickUp uređaja se nalazi rotor, koji gura materijal u komoru. Rollant preše sa oznakom Roto Cut imaju zvjezdasti rotor sa spiralno postavljenim vrhovima, koji gura materijal na 14 komada agresivnih noževa, koji su pojedinačno osigurani od stranih predmeta i koji režu materijal na teoretsku dužinu oko 7 cm. Roto Cut sustav omogućuje 7000 rezova u minuti. Iako su Claas Rollant preše konstruirane prvenstveno za prešanje sjenaže, one naravno mogu prešati i suhi materijal kao što su sjeno ili slama. No ipak njihova najznačajnija primjena je u spremanju sjenaže.

Tvrtka Claas proizvodi i preše sa varijabilnom komorom. Serija Claas Varijant su preše, koji su najrasprostranjenije na govedarskim farmama Slavonije i Baranje, pošto se na našim velikim farmama sjenaža sprema uglavnom drugom tehnologijom, ove preše se prvenstveno koriste za prešanje suhog materijala kao što je sjeno ili slama.

Claas Variant

Međutim moramo spomenuti ove preše i kod spremanja sjenaže jer one jednako dobro sabijaju i vlažniji materijal. Karakteristika ovih preša je da se kod njih može podešavati veličina bale. Širina bale je uvijek 120 cm, ali visina se može podešavati ovisno o modelu od 90 cm do 155 ili 180 cm. Preše su opremljene sa 4 široka vrlo čvrsta i dugotrajna beskonačna gumena remena, koji su stalno zategnuti preko hidraulike. Kod tih preša se na početku izrade bala stvori jedna mala komora i sabijanje počinje odmah. Kako materijal ulazi u komoru i kako bala „raste“, tako je sabijanje kontinuirano i ravnomjerno za razliku od preša sa fiksnom komorom, gdje sabijanje počinje tek kada je bala približno dobila svoju konačnu veličinu. Današnje preše tipa Claas Variant su stoga izuzetno dobre i za spremanje sjenaže i nikako ne stoji ono ustaljeno mišljenje da Claas Variant može prešati samo suhi materijal. Preše Claas Variant su opremljene i sa automatikom za mekanu jezgru bale, koja omogućuje da sredina bale ostane mekša od ostatka bale, što je bolje za prozračivanje i za lakše rastavljanje bale kod hranidbe. Naravno se i Claas Variant preše mogu isporučiti sa Roto Cut opremom sa 14 noževa za rezanje materijala. Sve je više gospodarstava u Slavoniji i Baranji, koji prelazi na primjenu Claas Variant preše jer s njom mogu izraditi manje bale sjenaže - visine 125 - 130 cm ali mogu izrađivati i velike bale sjena i slame do 155 ili 180 cm visine.

Bale sjenaže je potrebno omotati kvalitetnom stech folijom, kako bi se istiskao što više zraka, kako bi se bala hermetički zatvorila i kako bi se pokrenula anaerobna fermentacija materijala. Kako bi se izazvala fermentacija, preporuča se primjena inakulanata, koji se još prilikom prešanja nanose na materijal. Omatanje bala bi se trebala obavljati odmah nakon prešanja. Stoga je tvrtka Claas konstruirala kombinaciju preše i omotača u jednom stroju.

Claas Uniwrap

Claas Uniwrap je zapravo preša sa fiksnom komorom, na koju je dodan i omotač i koja nakon izrade, balu prebacuje na stražnji stol za omatanje na kojem se ona omata strech folijom tijekom vožnje dok se izrađuje slijedeće bala. Automatika nadzire cijeli proces i brine se o tome da se bala omota dok se slijedeće bala ispreša. Na taj se način može puno uštedjeti na vremenu, nije potreban drugi traktor sa omotačem a bala je kvalitetno omotana odmah nakon prešanja. Takav stroj se svakako preporučuje farmama, koji spremaju veliku količinu sjenaže u foliju ili tvrtkama, koji vrše usluge drugim farmama. U proizvodnom programu tvrtke Claas nalaze se 2 modela kombiniranih strojeva sa Rollant prešom sa fiksnom komorom ali već postoji i prva serija kombinacije Varijant preše sa omotačem, koja je za sada u fazi ispitivanja i koja se očekuje u prodaji u skoroj budućnosti.

Claas Quadrant

Claas proizvodi i preše koje izrađuju četvrtaste bale raznih dimenzija. Claas Quadrant preše naravno vrlo kvalitetno i učinkovito prešaju sjenažu ali ova tehnologija je u Hrvatskoj vrlo rijetka jer je ove bale vrlo teško kvalitetno omatati u foliju. Stoga se ove preše u pravilu ne koriste za prešanje sjenaže već uglavnom za sjeno i slamu.

Tehnologija spremanja sjenaže u omotane bale se preporučuje za manje farme, koje spremaju godišnje do oko 500 bala ili do oko 300 - 500 t sjenaže. Razlog za to su vrlo visoki troškovi izrade, manipulacije i transporta tih bala, a izuzetno velika stavka u troškovniku predstavlja i trošak strech folije, koja nije samo skupa, već njeno zbrinjavanje predstavlja ozbiljan trošak i ekološki problem.

Spremanje sjenaže samoutovarnim prikolicama

Za farme, koji spremaju oko 300 - 1000 t sjenaže godišnje preporučuje se primjena samoutovarnih prikolica. Prije su se samoutovarne prikolice koristile uglavnom za prikupljanje sjena. Takve prikolice se još i danas primjenjuju na manjim gospodarstvima. Međutim današnje moderne samoutovarne prikolice su konstruirane za učinkovito sakupljanje, rezanje i transport velikih količina sjenaže. Ove prikolice su opremljene sa Pick-Up uređajem koji slično kao na prešama podiže materijal i prebacuje na rotore. Prikolice su opremljene sa zvjezdastim rotorima, kod kojih su vrhovi spiralno postavljeni i koji guraju materijal na oštre noževe. Noževi su u pravilu postavljeni gušće nego na prešama, na razmak oko 3,5 - 5 cm. Zbog toga ove prikolice bolje usitnjavaju materijal i postižu kvalitetu reza, koji se može usporediti sa rezom silažnog kombajna.

Samoutovarna prikolica Claas

Na dnu prikolice se nalaze transportni lanci sa poprečnim letvama, koji transportiraju materijal prema nazad. Moderne samoutovarne prikolice se mogu opremiti automatikom za punjenje, kod kojeg se transportni lanac automatski pomjera prema nazad kada se prednji dio prikolice napunilo. Na taj se način postiže ravnomjerno punjenje prikolice i može se natovariti puno više materijala. Neke samoutovarne prikolice se mogu opremiti dozirnim valjcima, koji omogućuju ravnomjeran istovar materijala na trenč silose, što olakšava i ubrzava gaženje. Samoutovarne prikolice se proizvode u raznim veličinama od oko 25 m³ do oko 50 m³ zapremine spremnika ili od 10 - 30 t nosivosti. Neki proizvođači u svojim brošurama daju podatak o volumenu materijala kod srednje zbijenosti. Međutim to je vrlo relativna vrijednost stoga vam svakako preporučujemo da za usporedbu koristite podatke o zapremini spremnika po DIN normi. Moderne samoutovarne prikolice su u pravilu opremljene sa tandem ili tridem podvozjem, koji omogućuju transport velikim brzinama - 40 - 60 km/h a široke gume smanjuju gaženje i sabijanje tla.

Neki modeli samoutovarnih prikolica su konstruirani tako da se one mogu koristiti i za transport kukuruzne silaže tj. opsluživanje silažnog kombajna a kod modela Claas Cargos se u 20 minuta može demontirati kompletan Pick-Up sa rotorom i sječkom, koji ukupno teži oko 2,5 t i na taj način se smanjuje nepotrebna težina prikolice i povećava se njena korisna nosivost.

U Hrvatskoj se ova tehnologija spremanja sjenaže samoutovarnim prikolicama primjenjuje uglavnom na farmama koji su jednostavno prevelike za omatanje bale u foliju ali si još ne mogu priuštiti vlastiti silažni kombajn. Primjenom vlastite samoutovarne prikolice su farmeri neovisni, mogu spremati sjenažu u optimalnom trenutku i ne moraju čekati usluge silažnog kombajna, koji u pravilu stiže prekasno. Ako se izračunaju gubici, koji nastaju zbog kašnjenja ili zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta, na farmama već od oko 80 grla se svakako isplati vlastita samoutovarna prikolica.

Claas Cargos

Primjena samoutovarne prikolice je opravdana ako udaljenost od livade do silosa nije veća od 5 km. Ako je udaljenost veća, treba dobro razmisliti o ovoj tehnologiji jer ćete u tom slučaju provesti previše vremena u transportu. Takva gospodarstva bi, ako je to moguće, krmno bilje trebali sijati na površinama, koja su bliže farmi jer je tehnologija sa samoutovarnim prikolicama ipak jedna od povoljnijih rješenja spremanja sjenaže, što su već davno prepoznala gospodarstva u Sloveniji, Austriji, Njemačkoj i drugim europskim zemljama, koji nama služe kao primjer.

Agron d.o.o. - Vaš pouzdani partner za poljoprivredu!
Kralja Tomislava 1g
31222 Bizovac
Tel/fax: 031/673-242
Prodaja strojeva: prodaja@agron.hr
Laslo Bečkei - 091 464 22 68 - laslo.beckei@agron.hr
Atila Albert - 091 464 22 71 - atila.albert@agron.hr
Dnevne novosti i uvijek svježe informacije vezane uz vrhunske strojeve tvrtke CLAAS pogledajte i na stranici: http://www.facebook.com/AgronDoo ili na www.agron.hr na hrvatskom jeziku.


Tagovi

Sjenaža Spremanje Bale Folija Claas