• Obavijest ratarima
  • 03.10.2014. 12:00
  • Bjelovarsko-bilogorska

Pregledajte usjeve uljane repice!

Obavijest Savjetodavne službe za ratare.

  • 49
  • 2
  • 0

Velike količine oborina tijekom kolovoza i rujna onemogućile su sjetvu uljane repice u valjanim rokovima. Kod onih proizvođača koji su uspjeli obaviti kasnu sjetvu uljane repice, obavezno je vršiti preglede usjeva, jer sjeme nije tretirano insekticidima, a sklopovi su nešto rjeđi zbog loših uvjeta pripreme. Pregledom na trenu usjeva koji su većinom u fazi kotiledona, utvrđene su štete od buhača (Psylliodes chrisocephala, Phyllotreta spp) i puževa, a uočen je i let repičine ose listarice (Athalia colibri) .

Za sljedeći tjedan najavljuje se toplije vrijeme te tada treba obratiti pozornost na moguću pojavu pagusjenica ose listarice. Kod pregleda potrebno je dobro pregledati naličje lista gdje se mogu naći ličinke najranijih stadija razvoja, koje su vrlo male i zelenkaste boje i teže se uočavaju. Pagusjenica starijih razvojnih stadija, crne su boje i lakše se mogu primijetiti.

Dakle ovakvi rokovi sjetve, netretirano sjeme, upozorenje su na češće preglede usjeva i po potrebi obavljati tretiranja dozvoljenim insekticidima, navedenim u tablici 1. Pragovi odluke za suzbijanje jesenskih štetnika uljane repice:

Repičinu osu listaricu (Athalia colibri) 50 pagusjenica/m² ili 0,5 pagusjenica po biljci.

Repičin crvenoglavi buhač (Psylliodes chrisocephala ) 2 buhača /m². Kupusni buhači (Phyllotreta spp.) u literaturi se spominje dva buhača/35 biljaka ili 10 % oštećene lisne mase.

Kupusna lisna uš (Brevicoryne brassicae) 100 uši/25 biljaka

Djelatna tvar Naziv pripravka Štetnik Doza l,kg/ha Koncentracija
Deltametrin DECIS 2,5 EC

kupusni buhač Phyllotreta atra

Phyllotreta nigripes Phyllotreta undulata repičin crvenoglavi buhač (Psylliodes chrysocephala)
0,3
Alfa-cipermetrin DIREKT FASTAC 10 EC repičina osa listarica (Athalia colibri) repičin crvenoglavi buhač 0,1
Lambda-cihalotrin KARATE ZEON KARIS Insekti repičina osa listarica 0,15 0,1-0,12
Esfenvalerat SUMIALFA 5 FL repičina osa listarica (Athalia colibri) repičin crvenoglavi buhač 0,1-0,15 0,3

Za suzbijanje bolesti ili regulaciju rasta u jesen imaju dozvolu slijedeći fungicidi:

Tablica 2.

Djelatna tvar Naziv pripravka Bolest Doza l,kg/ha Koncentracija Fenofaza
Metkonazol CARAMBA Regulator rasta 0,7-1 4-6 listova(BBCH 14-16)
Tebukonazol FOLIAR 250 FOLICUR EW 250 bijela trulež (Sclerotinia sclerotiorum) koncentrična pjegavost (Alternaria spp.) siva plijesan (Botrytis cinerea) 1,5-2 U fazi 6 listova
Protiokonazol Tebukonazol PROSARO 250 EC phoma (Phoma spp.) svijetla pjegavost (Pyrenopeziza brassicae) 1 jesen

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu, koji se nalazi na stranicama MP-a. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te popunite evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja, a sve je to propisano: Pravilnikom o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonom o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14.

Jadranka Berić dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@savjetodavna.hr


Tagovi

Savjetodavna služba Preporuke Savjeti


Partner

Izdvojeni tekstovi

Izdvojeni oglasi