• Petrokemija
  • 23.05.2018. 16:30

Okopavine imaju velike potrebe za hranivima - obavite kvalitetnu prihranu za bogati prinos

Prihrana u okopavina obavlja se zajedno sa međurednom kultivacijom, kada se razbija pokorica tla kako bi biljka dobila dovoljno vlage i hraniva iz tla u početnim fazama rasta i razvoja.

Foto: Bigstockphoto/alptraum
  • 2.301
  • 156
  • 0

Okopavine su proljetne kulture koje se siju ili sade na širi međuredni razmak, a u poljoprivrednoj proizvodnji značajne su: kukuruz, soja, suncokret, krumpir i šećerna repa. Ove kulture imaju velike potrebe za hranivima koje dodajemo od osnove gnojidbe do prihrane jer stvaraju veliku vegetativnu masu i bogati prinos.

Prihrana je važna agrotehnička mjera u većini poljoprivrednih kultura te posebice u okopavina jer tada biljke usvajaju najviše hraniva koja su unesena u tlo ili putem lista, a koja poslije utječu na kvantitetu i kvalitetu uroda. Obavlja se u fazi intenzivnog porasta biljaka i formiranja veće lisne mase te zametanja cvjetova, plodova i gomolja u tlu i tada biljke od hraniva najviše usvajaju dušik, fosfor, kalij i sumpor. Dušik je jedino hranivo koje se slabo veže na adsorpcijski kompleks tla i kao takav treba biljci biti dostupan u svim fazama razvoja. Kako ga biljka usvaja u amonijskom i nitratnom obliku, tvrtka Petrokemija ga preporuča primijeniti u početnim fazama razvoja u obliku KAN-a ili amonij sulfata (PETROKEMIJas) ili amonij sulfonitrata (ASN).

Prihrana u tlo

Prihrana u okopavina obavlja se zajedno sa međurednom kultivacijom, kada se razbija pokorica tla kako bi biljka dobila dovoljno vlage i hraniva iz tla u početnim fazama rasta i razvoja. Prva prihrana obavlja se kod razvoja od trećeg lista okopavina sa manjim količinama dušika kada se primjenjuje amonijsko-nitratni oblik dušika. Prilikom prve prihrane treba primijeniti 100-150 kg/ha KAN-a.

Druga prihrana obavlja se tri do četiri tjedna iza prve prihrane ili u nekih okopavina dok se ne zatvore redovi lisnom masom između biljaka. U dugoj prihrani može se zajedno s kultivacijom primijeniti 150-200 kg/ha KAN-a.

Okopavine su kulture koje osim hraniva dušika, fosfora i kalija, za kvalitetu uroda zahtijevaju i dosta sumpora. U kukuruzu i soji za veći sadržaj proteina u zrnu, kod suncokreta za veći udio ulja u zrnu te kod krumpira i šećerne repe za veći sadržaj suhe tvari u korijenu. Stoga kod prihrane ovih kultura treba primijeniti amonij sulfat odnosno PETROKEMIJas (NS 20-24) u količini 200-300 kg/ha ili amonij sulfo-nitrat odnosno ASN (NS 26-15) u količini 150-200  kg/ha.

Prihrana putem lista (folijarno)

Nakon stresnih uvjeta (bolesti i suša) poljoprivredne kulture zaostaju u rastu i razvoju te je i slabija oplodnja, a samim tim i smanjen prinos. Kako bi se poljoprivredne kulture što prije oporavile od stresa potrebno je primijeniti tekuća NPK gnojiva ili amidno dušična gnojiva UREU ili UAN.

UREA ili UAN primjenjuju se preko lista okopavina u koncentraciji od 2 do 5% ujutro ili pred večer. Od tekućih NPK gnojiva u folijarnoj prihrani okopavina može se primijeniti Fertina R i Fertina B. Fertina R sadrži od hraniva: 10% dušika, 5% kalija, 2% magnezija, 0,5% bora i 3% cinka neophodnih za bolju oplodnju i kvalitetu uroda, te se primjenjuje preko lista u koncentraciji 3-5%. Fertna B, sadrži od hraniva 4% bora i 3% dušika, i namijenjena je za prihranu poljoprivrednih kultura koje su osjetljive na nedostatak bora kao što su šećerna repa, suncokret i sjemenski kukuruz. U folijarnoj prihrani Fertina B za većinu poljoprivrednih kultura primjenjuje se u koncentraciji 0,5-1% prije cvatnje. Šećerna repa zahtjeva veće količine bora koji sprječava pojavu truleži glave šećerne repe. Kako bi se izbjegla ova bolest korijena Fertinu B potrebno je preventivno primijeniti prskanjem putem lista u količini 20-25 l/ha u dva obroka (2 x 12,5 l Fertine B uz utrošak 200 l vode).

Za više informacija o prihrani okopavina, obratite se tvrtki Petrokemija na jedan od niže navedenih kontakata.


Povezana biljna vrsta

Šećerna repa

Šećerna repa

Sinonim: - | Engleski naziv: Sugar beet | Latinski naziv: Beta vulgaris var. saccharifera

Šećerna repa je industrijska biljka koja se uzgaja za proizvodnju šećera, zbog visoke koncentracije saharoze u njezinom zadebljanom korijenu. Iz šećerne repe se dobije 16%... Više [+]

Tagovi

Okopavine Prihrana Petrokemija Dušik Kukuruz Soja Suncokret Krumpir Šećerna repa KAN Sumpor Fertina


Partner

Izdvojeni tekstovi

Izdvojen oglas

KLUB

4 nova Manitoua za Petrokemiju

Našem dugogodišnjem partneru Petrokemija d.d. isporučili smo čak 4 nova Manitou stroja te smo nastavili uspješnu suradnju. S obzirom na teške uvjete rada, svi strojevi is...

Pročitaj cijelu bilješku