• Preporuke
  • 24.06.2013.
  • Bjelovarsko-bilogorska

Mjere u zaštiti kukuruza

Obavijest proizvođačima kukuruza Bjelovarsko-bilogorske županije.

Foto: RGBStock.com
  • 225
  • 11
  • 0

Jedan od najznačajnijih štetnika na kukuruzu je kukuruzni moljac (Ostrinia nubilalis). Štete čine gusjenice na listovima, metlicama, klipovima i stabljici. Praćena je pojava leptira u insektariju. Leptiri su počeli izlijetati početkom prošlog tjedna. Potrebno je pratiti pojavu jaja koja se nalaze u jajnim leglima s donje strane lista.

Dozvolu za suzbijanje ovog štetnika ima pripravak Coragen 20 SC i to u kukuruzu i kukuruzu šećercu. Sredstvo će imati najbolju učinkovitost ako se primjenjuje u vrijeme odlaganja jaja ili kad su prva jaja vidljiva na biljci, a prije ubušivanja gusjenica u stabljiku ili klip. Sredstvo se smije primjenjivati BBCH 14 do 79 na kukuruzu, a od BBCH 14 do 73 na kukuruzu šećercu (što odgovara fazi od 4 lista do mliječne zriobe), s brojem primjena jedan do dva puta u razmaku 10 do 20 dana.

Proizvođači upisani u Upisnik proizvođača u integriranoj proizvodnji trebaju se pridržavati Tehnoloških uputa za integriranu proizvodnju za 2013. godinu. Od sredstva za zaštitu bilja treba koristiti ona koja imaju dozvolu za pojedinu vrstu prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu.

Sva obavljena tretiranja potrebno je unijeti u evidencijsku listu o uporabi sredstva za zaštitu bilja prema Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida. Preporučena sredstva za zaštitu bilja treba primijeniti sukladno pismenoj uputi koja se dobije prilikom kupnje sredstva

Autor: Jadranka Berić dipl. ing. zaštite bilja Foto: RGBStock.com