• IAKS mjere

Kako do potpore za oranične površine pod nagibom?

Za operaciju 10.1.1 "Obrada tla i sjetva na terenu s nagibom za oranične jednogodišnje kulture (OTSN), ostvaruje se potpora od 141 eura po hektaru. A koji su uvjeti?

Foto: Bigstock/ Aquasnap
  • 4.361
  • 342
  • 0

Na terenima blagog nagiba koji su pogodni za obavljanje ratarskih kultura, naročito je važan plodored kako bi se smanjila erozija tla. Potrebno je izmjenjivati širokoredne vrste poput kukuruza s kulturama guste sjetve kao što su to strne žitarice (pšenice, ječma), uljana repica ili višegodišnje krmne kulture. 

Uzgoj, korištenje mehanizacije, izbor usjeva i agrotehničkih mjera na takvim oranicama je otežan, a ako tome dodamo da su zemljišta pretežno plitka, isprana, često kamenita i manje plodna, to sve skupa doprinosi da su prinosi ratarskih kultura na njima uglavnom niski.

Zbog navedenih razloga, Republika Hrvatska je u svoj program IAKS mjera uvrstila i tip operacije 10.1.1 "Obrada tla i sjetva na terenu s nagibom za oranične jednogodišnje kulture (OTSN)“.

Ratari koji žele biti korisnici ove mjere moraju imati oranične površine koje su pod nagibom od devet do 15 posto

Sjetva okomito na nagib

Nagib terena i erozija prvenstveno utječu na gubitak gornjeg sloja tla, najvrjednijeg jer sadrži najveće količine hranjivih tvari koji utječu na rast i prinose. Organske tvari i mineralna gnojiva gube se transportom čestica na donje dijelove padina gdje se mogu akumulirati. 

Također, erozijom može doći i do promjene u strukturi i teksturi, ali i narušavanja plodnosti tla. 

Kako bi se to sve spriječilo, važno je, napominju iz Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva provoditi obradu i sjetvu okomito na nagib čime se sprječava ili umanjuje direktno odnošenje humusnog sloja tla.

Nadalje, potrebno je osigurati pokrivenost tla vegetacijom tijekom cijele godine tako da korijenski sustav može zadržati humusni sloj i time smanjiti utjecaj intenzivnih kiša.

Petogodišnji plan plodoreda

Kada je riječ o pravilima kojih se korisnik mora pridržavati, važno je naglasiti kako potpisivanjem jedinstvenog zahtjeva korisnik preuzima obvezu petogodišnjeg razdoblja provođenja mjera, a u trenutku ulaska u sustav potpore treba biti izrađen i petogodišnji plan plodoreda s najmanje pet usjeva. 

Plan se dostavlja na uvid podružnici Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju najkasnije do datuma koji je propisan Pravilnikom o provedbi izravne potpore i IAKS mjera ruralnog razvoja.

"Korisnik koji ima jednogodišnju obvezu u 2020. dostavlja plan sjetve/sadnje za tu godinu usklađen s prethodnim petogodišnjim planom plodoreda“, ističu u brošuri o IAKS mjerama. Tijekom obveznog perioda moguće su prilagodbe plana plodoreda.

Također, ono što je važno naglasiti, na sredini parcele se mora uspostaviti najmanje 3 metra široka površina na kojoj su ostavljene brazde kako bi se spriječilo otjecanje vode jer se tako zaustavlja ispiranje površinskog sloja vodom.

Podnošenje zahtjeva do 17. svibnja

Svi oni koji se žele prijaviti, zahtjev mogu poslati do 17. svibnja 2021. godine, odnosno do 11. lipnja za zakašnjele zahtjeve, ali uz smanjenje pripadajuće potpore za svaki dan kašnjenja.

Poljoprivrednici, od danas možete podnijeti Jedinstveni zahtjev za potpore

Zahtjev se može podnijeti putem AGRONET sustava samostalno, uz ispis Zahtjeva, njegovo potpisivanje i slanje u podružnicu APPRRR-a. Svi oni koji imaju e-poljoprivrednu iskaznicu u kojoj je inkorporiran e-potpis, nemaju tu obvezu, već ga potpisuju elektronski.

Za ovu operaciju ostvaruje se potpora od 141 eura po hektaru


Tagovi

IAKS mjere Tip operacije 10.1.1 Tereni s nagibom Jednogodišnje kulture Plodored Erozija


Autorica

Lucija Bencaric

Više [+]

Magistra agroekonomike. Rado istražuje novosti u poljoprivredi.