Zadnje aktivnosti

Zadnje aktivnosti korisnika mogu vidjeti samo registrirani korisnici.

Online korisnici

Online korisnike Agrokluba mogu vidjeti samo registirani korisnici.
Za potpune funkcionalnosti ovih servisa, prijavi se.

Promo

 • Djetelinsko-travne smjese
 • 24.11.2016. 10:30

Djetelinsko-travne smjese u eko poljoprivredi

Djetelinsko-travne smjese u ekološkoj poljoprivredi i njihova važnost u ishrani stoke.

Foto: pixabay.com, jfuf
 • 9.040
 • 298
 • 2

Djetelinsko-travne smjese (DTS) imaju vrlo važnu ulogu u ekološkoj poljoprivredi, a prvenstveno u ishrani istoke. Zauzimaju značajno mjesto u plodoredu: drže tlo čistim od korova, smanjuju napad štetnika i bolesti na usjevima koji će doći iza njih; sprječavaju eroziju tla jer ga drže pokrivenim cijele godine; obogaćuju tlo hranjivima, prvenstveno dušikom koji na sebe veže leguminoze.

Za ishranu stoke koriste se u zelenom stanju, za ispašu, kao sijeno te za pripremu sjenaže. Kombinacije mogu biti različite, što ovisi o namjeni DTS-a.

Djetelinsko-travne smjese u pripremi plodoreda

Djetelinsko-travne smjese imaju vrlo važnu ulogu pri izradi plodoreda na svakom gospodarstvu, pa je zbog toga lakše izraditi plodored za gospodarstva koja imaju stoku, a posebno goveda koja trebaju veće količine hrane u obliku trave, sijena, sijenaže ili za ispašu.

Na jednoj parceli DTS bi trebale biti tri godine. Nakon njih tla ostaju čista od korova. Dobre su pretkulture za većinu usjeva kao što su okopavine (kukuruz, suncokret, stočna repa, krumpir), strne žitarice, krmne kulture osim leguminoza, povrće i dr. Najbolje pretkulture za DTS su okopavine, zatim strne žitarice i druge kulture. DTS na istu parcelu ne bi smjela doći najmanje četiri godine.

Tlo mora biti poravnato

Način i vrijeme obrade tla ovisi od načina i vremena sjetve. Ukoliko se sjetva obavlja u jesen nakon okopavina, primjerice krumpira, tada se ne mora orati. Obavi se tanjuranje i to prvi puta 10-15 dana prije sjetve kako bi se isprovocirali korovi. Predsjetvena priprema tla obavlja se neposredno prije sjetve drljačom, sjetvospremačem, a ukoliko je potrebno blanjom ili valjkom tlo poravnati. Prije sjetve DTS-a tlo mora biti poravnato jer samo se tako sjetva može obaviti kvalitetno. Drugi način obrade tla je da se izvrši oranje na dubinu od 15 do 20 cm, zatim slijede predsjetvene operacije koko je već navedeno. Nakon sjetve tlo treba ponovo povaljati.

Stajnjak, kompost ili gnojnica

Osnovnu gnojidbu treba obaviti krutim, zrelim stajnjakom, kompostom ili gnojnicom. Ukoliko je pretkultura gnojena stajnjakom (primjerice kukuruz), tada osnovnu gnojidbu trebamo izostaviti. Za direktnu gnojidbu upotrebljava se 25.000 do 30.000 kg zrelog stajnjaka, ili komposta i zaorati ga ili zatanjurati pri osnovnoj obradi tla.

Prihrana se obavlja jedanput godišnje sa gnojnicom u količini 15.000 do 25.000 litara, i to iza trećeg ili četvrtog otkosa (gnojnica mora biti zrela). Prihranjuje se uvijek nakon kosidbe kako bi nepoželjni mirisi do slijedeće kosidbe bili eliminirani. Gnojnica mora obavezno biti razrijeđena vodom u omjeru od 1:2 do 1:3. Prihrana se može obaviti i sa kompostom ili kompostiranim stajskim gnojivom tako da se samoistovarnim prikolicama površinski razbaca. Prihranu krutim gnojivom najbolje je obaviti nakon zadnjeg otkosa kako bi se hranjiva preko zime postepeno ugradila u tlo i bila na raspolaganju usjevu u slijedećoj godini. Krutog gnojiva po 1 hektaru može se baciti oko 30.000 kg.

Sjetva u dva roka

Sjetvu DTS-a najbolje je obaviti u dva roka, a to je rana jesen ili početak proljeća. Prednost ima jesenjska sjetva jer će se usjev do proljeća ukorijeniti, te u prvoj proizvodnoj godini dati veći prinos. Tlo za sjetvu treba biti fino pripremljeno i ravno. Sjetva se može obaviti žitnom sijačicom, na međuredni razmak 10-12 cm.

Može se obaviti i ručno, ali će kakvoća sjetve biti lošija i utrošiti će se veća količina sjemena. Količina sjemena za sjetvu je različita što ovisi o kombinaciji koja se sije, a iznosi 22-40 kilograma po hehtaru. Budući da je sjeme djetelina i trava sitno, usjev treba zasijati na dubinu od 1,5 do 2 cm. Nakon sjetve usjev treba povaljati kako bi uspostavili kontakt sjemena sa tlom. Ukoliko se stvori pokorica površinu lagano prijeći sa drljačom.

Reguliranje korova

Indirektne mjere za rješavanje od korova su dopunska obrada prije sjetve, pravovremena sjetva, kvalitetno sjeme, prigodna gnojidba. Direktne mjere su drljanje, kosidba. Kosidbom se rješavaju problemi s korovima. Korovi su obično problem na početku prve proizvodne godine pa zato prvom gnojidbom mladog usjeva rješavamo ovaj problem. Korovske vrste mogu se odstranjivati i ručno.

Zaštita usjeva

Pravilan plodored, pravovremena sjetva, gnojidba usjeva isključivo zrelim kompostiranim stajnjakom, kompostom ili zrelom prozračenom gnojnicom.

Za borbu protiv glodavaca koristi se naprava koja se zabode u tlo a ima mogućnost širenja zvučnih valova koji ih tjeraju. Drugi način je postaviti stupove visine 4-5 metara na njivi kako bi na njih mogle sletjeti ptice grabljivice, npr. sokolovi i tako kontrolirati glodavce.

Kosidba i upotreba DTS

Kosidbu treba obavljati redovito, pa se tako u prvoj proizvodnoj godini može očekivati dva otkosa, dok u drugoj i trećoj godini može biti četiri do šest otkosa, što ovisi o vremenskim prilikama i kakvoći tla. DTS treba kositi kada je usjev visine 35 cm. Takvom kosidbom dobije se kvalitetnije sijeno, jer se na taj način ubrza sušenje i očuva list u kojem se i nalaze hranjivi sastojci. Kosidba se obavlja 5 cm od tla, a zadnji otkos kosi se na visini 8 cm od tla. Zadnji otkos trebalo bi skinuti 20 dana prije mraza. Ukoliko usjev preraste, može se usitniti i od njega spremati sjenažu.

Ako se DTS koristi za ispašu stoke, treba napravii pregone tako da stoka uvijek pase svježu travu visine 12-20 cm. Broj pregona treba biti toliki da otprilike stoka na isti pregon dođe svakih dvadesetak dana. Dobro je na pregonu iza ispaše stoke površinu prijeći laganom drljačom da se razvuku balege širom i omogući ujednačen rast usjevu.

Važno je da se usjev kontrolira, pa ako dođe do prorijede, primjerice djetelinske komponente, tada ju treba usijati u količini koliko je i nedostaje, a isto tako je i sa travnom komponentom. Usijavanje je najbolje obaviti nakon drljanja ili direktno sijačicom u jesen ili rano u proljeće.

Izbor kombinacije DTS

Kod pravljenja djetelinsko-travnih smjesa može se napraviti bezbroj kombinacija. Kombinacija prvenstveno ovisi o namjeni DTS-a, o vremenu sjetve, te o mogućnosti nabave repromaterijala za sjetvu. Ukoliko se DTS želi koristiti za sušenje ili silažu tada bi trebale prevladavati djetelinske vrste, a ukoliko se usjev želi koristiti za ispašu stoke tada bi trebale prevladati travne vrste.

Kombinacija DTS za ljeto

Kombinacija 1.

 • 12 kg Perzijske djeteline
 • 4 kg Aleksandrijske djeteline
 • 2 kg Crvene djeteline
 • 6 kg Engleskog ljulja
 • 6 kg Talijanskog ljulja
 • Sveukupno po hektaru količina 30 kg sjemena. Ova kombinacija je povoljna za ishranu u zeleno te za silažu.

Kombinacija 2. (za gospodarstva koja trebaju puno hrane za stoku)

 • 4 kg Aleksandrijske djeteline
 • 2 kg obične trave
 • 14 kg Perzijske djeteline
 • 2 kg Klupčaste oštrice
 • 8 kg Talijanskog ljulja
 • Količina sjemena: 30 kg/ha

Višegodišnje mješavine DTS

Mješavina 1.

 • 5 kg crvene djeteline
 • 6 kg lucerne
 • 4 kg bijele djeteline
 • 5 kg klupčaste oštrice
 • 4 kg engleskog ljulja
 • 4 kg talijanskog ljulja
 • Količina sjemena: 28 kg/ha

Mješavina 2.

 • 8 kg bijele djeteline
 • 2 kg klupčaste oštrice
 • 4 kg engleskog ljulja
 • 10 kg livadne vlasulje
 • Količina sjemena: 24 kg/ha

Mješavina 3.

 • 16 kg lucerne
 • 5 kg bijele djeteline
 • 2 kg smiljkite
 • 4 kg klupčaste oštrice
 • 6 kg livadne vlasulje
 • Količina sjemena: 33 kg/ha

Mješavina 4.

 • 5 kg crvene djeteline
 • 3 kg bijele djeteline
 • 6 kg lucerne
 • 2 kg smiljkite
 • 8 kg livadne vlasulje
 • 5 kg ljupčaste oštrice
 • 3 kg engleskog ljulja
 • Sveukupno sjemena za sjetvu: 32 kg.

Foto: pixabay.com, jfuf


Tagovi

DTS Sjetva Kombinacije Obrada tla Zaštita Borba protiv korova


Autorica

Renata Dragović

Više [+]

Uvijek željna novih znanja i izazova u području ekološke poljoprivrede. Posjeduje višegodišnje iskustvo u poljoprivrednoj proizvodnji, standardima kvalitete i EU projektima.

Izdvojeni tekstovi

Izdvojen oglas

KLUB

10-ak cm, neće se dugo zadržati