• RWA Hrvatska
  • 03.12.2018. 09:00

AJOWAN - novi vrhunski rani RWA hibrid na OPG-u Čižmešija Tomislav ostvario 14,6 t/ha suhog zrna

AJOWAN je novi hibrid kukuruza tvrtke RWA Hrvatska iz FAO grupe 370, a koristi se za proizvodnju suhog zrna. Kakve je rezultate dao na demo pokusima koje je RWA provela na devet lokacija?

Foto: RWA Hrvatska
  • 262
  • 16
  • 0

RWA Hrvatska predstavlja novi hibrid kukuruza AJOWAN iz FAO grupe 370. Koristi se za proizvodnju suhog zrna. Hibrid ima visok prinos kako u stresnim tako i povoljnim proizvodnim uvjetima. Vrlo efikasno koristi raspoloživa hranjiva u tlu tako da i na lošim tlima daje dobar prinos. Otpornost na polijeganje i pucanje stabljike je jako dobra. Otpuštanje vlage iz zrna je vrlo dobro. AJOWAN daje visok prinos i u uvjetima kasne sjetve.

U 2018. RWA je provela demo pokuse s ovim hibridom na devet lokacija. Najveći prinos suhog zrna od 14.643 kg po hektaru bio je kod OPG Čižmešija Tomislava iz Preloga u Međimurskoj županiji. Prosječan prinos je bio 13.098 kg po hektaru, a prosječna vlaga 15,7 %.

U donjoj tablici možete vidjeti prinose sa svih lokacija:

S obzirom da AJOWAN ima vrlo sličnu vegetaciju s poznatim RWA hibridima ZARISKI (FAO 360) i CHAPALU (FAO 350), napravili su analizu prinosa sa zajedničkih lokacija.

U donjem grafu možete vidjeti da je od sedam zajedničkih lokacija, na njih šest hibrid AJOWAN imao veći prinos od hibrida ZARISKI. Prosječan prinos sa zajedničkih lokacija hibrida ZARISKI iznosio je 12.615 kg suhog zrna po hektaru, a prosječan prinos AJOWAN-a je bio 13.339 kg po hektaru.

Razlika u prinosu u korist AJOWAN-a je bila značajnih 694 kg po hektaru. Prosječne vlage s ovih lokacija su bile vrlo slične (ZARISKI 15,6 %, a AJOWAN 15,4 %).

U donjem grafu prikazana je usporedba prinosa suhog zrna hibrida CHAPALU i AJOWAN-a. Hibridi su bili na šest zajedničkih lokacija, a na četiri njih je AJOWAN imao veći prinos.

Prosjek prinosa CHAPALU-a je bio 12.927 kg, a prosjek AJOWAN-a 13.426 kg po hektaru. Razlika u korist AJOWAN-a je bila 496 kg po hektaru. Prosječna vlaga je bila slična (CHAPALU 15,4 %, a AJOWAN 15,6 %).

Ovi rezultati pokazuju da i u segmentu ranih hibrida RWA ima vrhunske genetske materijale.

ds
Novi RWA hibrid AJOWAN

Za više informacija o hibridima kukuruza, obratite se tvrtki RWA Hrvatska na jedan od niže navedenih kontakata.


Povezana biljna vrsta

Kukuruz

Kukuruz

Sinonim: kuruza, koruza | Engleski naziv: Grain maize | Latinski naziv: Zea mays L.

Kukuruz je jednogodišnja biljka jarog tipa razvića, a njegova dužina vegetacije od nicanja do pune zriobe ovisi od osobine sorte, odnosno hibrida, s jedne strane, i uvjeta... Pročitaj više »

Tagovi

RWA Hrvatska Kukuruz AJOWAN Prinos Rani hibrid Pokus OPG Čižmešija Tomislav


Partner

RWA Hrvatska d.o.o.

Zapadno predgrađe18, 31000 Osijek, Hrvatska
tel: +385 31 333 286, fax: +385 31 283 354, e-mail: goran.tonkovic@rwa.hr web: https://rwa.hr/

Izdvojeni tekstovi

Izdvojeni oglasi