• Označavanje mesa
  • 07.03.2021. 13:30

Što donosi Pravilnik o razvrstavanju i označavanju goveđih, svinjskih i ovčjih trupova?

Otvoreno je savjetovanje na temu Prijedlog pravilnika o razvrstavanju i označivanju goveđih, svinjskih i ovčjih trupova te označivanju mesa koje potječe od goveda starih manje od 12 mjeseci starosti.

Foto: Bigstock/ fotoatelie
  • 288
  • 68
  • 0

Otvoreno je savjetovanje na temu Prijedlog pravilnika o razvrstavanju i označivanju goveđih, svinjskih i ovčjih trupova te označivanju mesa koje potječe od goveda starih manje od 12 mjeseci starosti, priopćili su iz Ministarstva poljoprivrede.

Njime se, navode, propisuje postupak razvrstavanja i označivanja navedenog mesa, način i postupak obrade, utvrđivanja klaoničke mase, provedbu zajedničkog usporednog postupka razvrstavanja, sadržaj zapisnika i izvješćivanja, postupak prigovora na rezultate razvrstavanja, kontrolu na terenu i minimalne zahtjeve za kontrolu na terenu u skladu s odredbama Uredbe (EU) br. 1308/2013 i njezinih provedbenih propisa.

Svinjski trupovi razvrstavaju se na temelju dobi, fiziološkog stanja životinje te klaoničke mase u kategorije. "Za utvrđivanje udjela mišićnog tkiva u svinjskim trupovima kategorija T1 i N koriste se metode utvrđene u Prilogu 1. Provedbene odluke Komisije (EU) 2020/1728 od 17. studenoga 2020. o odobrenju metoda razvrstavanja svinjskih trupova u Hrvatskoj (priopćeno pod brojem dokumenta C(2020) 7880) (SL L 387 19. 11. 2020.)“, stoji u Prijedlogu pravilnika.

Iznimno od stavka 1. ovoga članka trupovi goveda koja su na dan klanja bila stara manje od 8 mjeseci ne razvrstavaju se u klase i stupnjeve zamašćenosti.

Pri razvrstavanju goveđih trupova svaka klasa i svaki razred stupnja zamašćenosti razdijeljen je u tri podklase odnosno podrazreda pri čemu se uz oznaku klase odnosno razreda dodjeljuju dodatne oznake:

  • ako je konformacija trupa odnosno zamašćenost bolja
  • ako je konformacija trupa odnosno zamašćenost slabija
  • ako je konformacija trupa odnosno zamašćenost jednaka toj klasi ili razredu, a trup se ne može svrstati u višu ili nižu podklasu odnosno podrazred.

"Ako se kod ponovljenog razvrstavanja trupova utvrdi da je razlika u klase odnosno razrede zamašćenosti veća od one dozvoljene u članku 22. stavcima 6. i 7. ovoga Pravilnika, razvrstavanje nije zadovoljavajuće te u tom slučaju troškove ponovljenoga snosi ovlaštenik razvrstavanja. U protivnom, troškove razvrstavanja snosi strana koja je tražila novi postupak“, ističu iz Ministarstva.

U slučaju kada se utvrdi da je razlika između ranijeg razvrstavanja i ponovljenog razvrstavanja veća od dozvoljene, mjerodavnim se smatraju rezultati ponovljenog razvrstavanja.

Dodatne informacije o prijedlogu ovog pravilnika potražite ovdje.

Savjetovanje je otvoreno do 7. travnja 2021. godine.


Izvori

Ministarstvo poljoprivrede


Tagovi

Savjetovanje Prijedlog pravilnika Razvrstavanje trupova Označavanje trupova


Autorica

Lucija Bencaric

Više [+]

Magistra agroekonomike. Rado istražuje novosti u poljoprivredi.

Izdvojeni tekstovi

Izdvojen oglas

KLUB

Kod braće Belci berba u tijeku..