• Chromos Agro d.d.
  • 06.05.2015. 07:20

Zaštitite krumpir od korova, bolesti i štetnika

Višegodišnji korovi (pirika, sirak, osjak, gavez, slak, štavelj i dr.) niču tijekom cijele sezone uzgoja, a osobito veliki problem mogu predstavljati pri vađenju krumpira.

  • 1.567
  • 77
  • 0

Krumpir kao okopavina, naročito u početku vegetacije, ostavlja veliki nezaštićeni prostor što pogoduje širenju korova. Na dobro pripremljenom i pognojenom tlu, jako brzo nakon sadnje imamo ponik brojnih korova, kako širokolisnih tako i uskolisnih. Osim toga, korovi su domaćini gljivičnim i virusnim biljnim bolestima, gospodarski značajnim u krumpiru.

Višegodišnji korovi (pirika, sirak, osjak, gavez, slak, štavelj i dr.) niču tijekom cijele sezone uzgoja, a osobito veliki problem mogu predstavljati pri vađenju krumpira. Već ranije je spomenuto da je nakon sadnje, a prije nicanja, potrebno krumpir tretirati sa herbicidima i na taj način osigurati nesmetan rast mladoj biljci. Bez obzira je li taj tretman obavljen ili ne, potrebno je pristupiti zaštiti nakon nicanja korova. Za tretman izniklog krumpira i korova važno je naglasiti dva bitna momenta, a to je visina krumpira i faza razvoja korova. U pravilu krumpir tretiramo kada postigne visinu 10 - 15 cm. Ipak, može se reći da je još važnija faza razvoja korova (širokolisnih), a to znači faza kotiledona do dva prava listića. Najčešće greške su kada korovi imaju 4-6 pravih listova jer je tada učinkovitost herbicida znatno smanjena.

Chromos Agro iz svog programa zaštite preporuča AFALON disperziju - primjenom nakon sadnje, a prije nicanja u količini 1,35 l/ha te BASAGRAN 480 - drugi preparat koji se može primijeniti na iznikli krumpir i korove, a koristi se u količini 1,5 - 2 l/ha. Basagran ima naglašeno djelovanje na širokolisne korove kao što su šćir, mračnjak, ambrozija, loboda, kamilica i dr. Kod njega je važno je napomenuti da se preporuča dvokratni tretman (split aplikacija), zbog nejednoličnog nicanja korova i to kod nižih temperatura (max. 22 - 23 C°) uz maksimalni utrošak vode 200 - 250 l/ha.

Ukoliko su problem uskolisni korovi (koštan, proso, sirak....) preporuča se tretirati sa sredstvom SELECT SUPER u količini 0,8 - 2 l/ha, ovisno o vrsti korova, uz utrošak vode 200 l/ha.

Važnost zaštite krumpira od bolesti i štetnika

Plamenjača

Plamenjača krumpira

Simptomi bolesti pojavljuju se na svim dijelovima biljke (list, lisna drška, cima, cvijet i gomolj). Klimatski uvjeti sa dosta kiše i vlage, uz temperature iznad 18oC, pogoduju razvoju i širenju bolesti. Tijekom svibnja, zbog obilja vlage pri tlu kada krumpir zatvara redove, najprije se zaraze donji listovi. Zaraženi gomolji trunu u tlu ili u skladištu (podrumu ). Na listovima se razviju tamno zelene pjege koje s vremenom postaju tamnosmeđe, a na donjem dijelu lista razvija se bijela prevlaka što predstavlja sporonosne organe plamenjače. Na gomolju bolest prepoznajemo po većim ili manjim olovno-sivim udubljenim pjegama. Godinama se bolest prenosi zaraženim gomoljima, a jačina zaraze ovisi o klimatskim uvjetima. Intenzitet bolesti je najjači pred cvatnju, odnosno kada su redovi spojeni, cima je visoka, a samim time je povećana temperatura i vlažnost unutar cime. Zaštitu protiv plamenjače treba provesti kod visine cime 20-30 cm i to tretiranjem kontaktnim fungicidima koji daju dobru zaštitu u fazi malih listića kvalitetnim pokrivanjem fungicidom.

Za suzbijanje plamenjače krumpira Chromos Agro nudi više kontaktnih fungicida:

Koncentrična pjegavost

U intenzivnoj proizvodnji krumpira sljedeći problem postaje koncentrična pjegavost lista za čije rješenje preporučamo SIGNUM u količini 0,25 kg/ha. Kada cima poraste i dobije bujnu masu, sigurniju zaštitu pružaju sistemični fungicidi koji biljku štite iznutra i izvana. Ova bolest tijekom sparnog i vrućeg ljeta može prouzrokovati pravu epidemiju crne pjegavosti na osjetljivim sortama krumpira. Nakon primjene, sistemični fungicid se raspoređuje u sve organe biljke i premješta se u novo izrasle mlade listove.

Za zaštitu od štetnika preporuča se jedan od sljedećih pripravaka:

Krumpirova zlatica

Za krumpirovu zlaticu, štetnika koji je stalni pratioc krumpira, preporučamo insekticid ALVERDE u količini 200 - 250 ml/ha, uz napomenu da tretiranje treba obaviti kada je oko 20% ličinki prve generacije izašlo iz jaja. Iduće sredstvo je BOXER 200 SL u količini 0,25 - 0,5 l/ha te CHROMOREL D u količini 0,6 l/ha. FASTAC 10 EC u količini 0,15 l/ha, uz mogućnost primjene na istoj površini jedan do dva puta godišnje. Kod suzbijanja krumpirove zlatice čija se populacija pretežno nalazi u kasnijem stadiju razvoja potrebno je primijeniti količinu 0,3 l/ha, jedan puta godišnje na istoj površini.

Još jedan od mogućnosti je LASER u količini 0,1-0,15 l/ha za suzbijanje ličinki krumpirovih zlatica. Iznimno interesantan preparat zbog kratke karence i mogućnosti primjene u povrćarstvu gdje je karenca primjene do 3 dana.

Za više informacija o ovim uzročnicima brojnih bolesti ili o proizvodima za suzbijanje, kontaktirajte tvrtku Chromos Agro d.d. na jedan od niže navedenih kontakata.


Tagovi

Chromos Agro Zaštita krumpira Plamenjača krumpira Suzbijanje plamenjače Krumpirova zlatica


Partner

Izdvojeni tekstovi

Izdvojen oglas

KLUB

Visoravan Veliko Rujno na Velebitu