• Obavijest povrćarima
  • 22.07.2014. 10:00
  • Međimurska

Obavijest povrćarima

Obavijest Savjetodavne službe za povrćare.

  • 62
  • 4
  • 0

Početkom druge polovice mjeseca lipnja upućena je preporuka proizvođačima povrća u plastenicima i otvorenim poljima (gredicama) o usmjerenim mjerama zaštite protiv najvažnijih kategorija štetnih organizama koje se javljaju u našoj regiji, a istu zbog ažurnosti ponavljamo tijekom današnjeg dana.

U razdoblju od 24. lipnja do 14. srpnja na većini županijskih lokaliteta smo zabilježili iznadprosječno kišovito vremensko razdoblje. U takvim smo uvjetima bilježili snažan razvoj najvažnijih uzročnika biljnih bolesti plodovitog povrća, pri čemu je u prvoj dekadi mjeseca srpnja plamenjača (Phytophthora infestans) uništila nedovoljno zaštićene usjeve rajčice pri uzgoju na otvorenim gredicama. Pri uzgoju rajčice u zaštićenim prostorima (plastenicima), pored plamenjače valja redovito pratiti razvoj drugih bolesti prilagođenih visokim vrijednostima vlažnosti zraka i povišenim temperaturama (vidi Tablicu 1.). Zbog sukcesivne berbe plodova birati samo pripravke s najkraćim dopuštenim i propisanim karencama.

Tablica 1. Mogući izbor fungicida za zaštitu rajčice:

Pripravak

Djelotvornost na bolesti

Karenca u danima

Phytophthora Alternaria Botrytis Fulvia

Equation PRO

+ + - - 7

Signum DF*

- + + +/- 3

Quadris* ili Ortiva*

+ + - - 3

Revus SC

+ - - - 14

Ranman Top SC

+ - - - 4

Domark ME*

- -/+ - + 4

Teldor 500 SC

- - + - 4

Melody Duo WP

+ - - - 14

*pripravci učinkoviti i na pepelnicu rajčice (Leveillula).

Pri suzbijanju bolesti velikih ili salatnih krastavaca, naročito plamenjače (Pseudoperonospora) i pepelnice (Erysiphe), prednost dajemo višekratnoj preventivnoj primjeni fungicida Quadris ili Ortiva SC (0,1 %) (K = 3 dana) ili kombinacije Previcur Energy SL (0,2 %) (K = 3 dana) + Nativo WG (0,02-0,03 %) (K = 3 dana).

Na otvorenom uzgoju malih krastavca (kornišoni) više prijeti brzi razvoj plamenjače (Pseudoperonospora), pa je u zaštiti moguće koristiti npr. Aliette Flash WG (Avi, Topic WP) (0,3 %) (K = 4 dana) ili Revus SC (0,06 %) (K = 7 dana) ili Ranman Top (0,05 %) (K = 3 dana) ili Previcur Energy SL (0,2 %) (K = 3 dana) i sl.

U usjevima paprike moguće je primijeniti fungicide Signum DF (pepelnica, plijesan, pjegavost) (0,1-0,15 %) (K = 7 dana), Previcur Energy SL (0,25 %) (plamenjača ili gangrena korijenova vrata) (K = slatka paprika 3 dana) i/ili Stroby DF (0,02 %) (pepelnica, pjegavost) (K = 3 dana) i sl.

Pratiti populaciju štetnika rajčice i paprike pomoću žutih i plavih ljepljivih ploča i pregledima biljaka, a ako je potrebno preporučujemo primjenu insekticida navedenih u Tablici 2.

Tablica 2. Mogući izbor insekticida za zaštitu rajčice i drugih vrsta povrće (provjeriti prema dopuštenju):

Pripravak

Djelotvornost na bolesti

Karenca u danima

Lisne uši Štitasti moljci Gusjenice Grinje

Avaunt SC

- - + - 3

Actara WG

+ + - - 3

Runner SC

- - + - 1

Laser KS*

- - + - 3

Affirm WG

- - + - 3

Vertimec EC*

- - - + 7

Kraft EC*

- - - + 7

Teppeki WG

+ + - - 3

*pripravci djelotvorni na kalifornijskog tripsa (paprika, krastavac veliki)

Zbog vrlo visokih temperatura zraka u razdoblju 15.-20. srpnja zabilježeni su optimalni uvjeti za razvoj različitih kategorija štetnika životinjskog podrijetla (tripsi, gusjenice, grinje, uši), pa je potrebno redovito praćenje zdravstvenog stanja usjeva.

Papriku u plastenicima redovito pregledavati na populaciju kalifornijskog tripsa. Tek kad se pojavi njihova početna populacija u cvjetovima moguće je za njihovo suzbijanje koristiti pripravke Laser KS (0,06 %) ili Vertimec EC (0,1 %) ili Kraft EC (0,1 %), uz propisanu karencu 7 dana.

Također, plodovito je povrće u plastenicima osjetljivo na vršnu trulež zbog nedostatka kalcija i neravnomjerne opskrbe vlagom, a posebice rajčicu i papriku preporučujemo redovito folijarno prihranjivati kalcijevim (Ca) vodo-topivim hranjivima. Ista mjera dovoljno učinkovit učinak ima samo ako se tretiraju mladi i tek zametnuti plodovi.

Zadnjih godina u regiji se sve češće pri zaštićenom uzgoju rajčice i paprike pojavljuju i druge kategorije biljnih bolesti, naročito virusnog i bakterijskog podrijetla. Biljne uzorke je na determinaciju uzroka neželjenih promjena moguće dostaviti u prostorije Savjetodavne službe u Čakovcu.

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.
milorad.subic@savjetodavna.hr


Tagovi

Savjetodavna služba Preporuke Savjeti


Partner

Izdvojeni tekstovi

Izdvojen oglas

KLUB

Uspjesna 2020, neka je 2021 jos bolja :D