• Navodnjavanje
  • 20.09.2012.

Navodnjavanje - više od agrotehničke mjere

Labinprogres-TPS nudi usluge projektiranja, postavljanja i nadzora sustava navodnjavanja

  • 2.005
  • 99
  • 0

Dugotrajna suša koju već više od godinu i pol dana trpi Hrvatska prouzročila je enormne štete na svim poljoprivrednim kulturama, a prema prvim procjenama one iznose između 50 do 100% odnosno bit će veće od milijardu kuna. Prema podacima Svjetske banke globalne cijene hrane u srpnju skočile su za deset posto u odnosu na lipanj, a cijene kukuruza i soje došle su do rekordnih razina, a sve kao posljedica suše u Sjedinjenim državama i Istočnoj Europi.

Voda je glavni biološki čimbenik za postizanje punog potencijala poljoprivrednih kultura, a u uvjetima velikih klimatskih promjena, navodnjavanje postaje preduvjet profitabilne poljoprivredne proizvodnje.

Labinprogres-TPS ušao je u sferu navodnjavanja 2005. godine nakon povezivanja s vodećim agronomskim institutima, proizvođačima elemenata i opreme za navodnjavanje. Usluge koje nudi Labinprogres-TPS su projektiranje, postavljanje i nadzor sustava navodnjavanja. Do sada je realizirano niz uspješnih projekata u maslinarstvu, voćarstvu, vinogradarstvu, povrtlarstvu, sjemenskoj i rasadničarskoj proizvodnji. Rezultat realiziranih projekata je preko 200 ha navodnjavanih površina, u okviru kojih su izrađene i veće akumulacije vode.

Kako bi za svoje klijente projektirali najprikladniji sustav navodnjavanja izvode se određene pripreme i istraživački radovi. U suradnji s partnerima utvrđuju klimatske uvjete, karakteristike zemljišta, potrebe kultura za vodom tijekom vegetacijskog razdoblja i proizvodnu orijentaciju. Temeljem prikupljenih podataka definira se sustav navodnjavanja te vrši njegovo projektiranje i odabir opreme.

Današnje sustave navodnjavanja možemo svrstati u površinsko navodnjavanje, podzemno navodnjavanje te navodnjavanje iz zraka (pod tlakom). Primjenom adekvatnog sustava navodnjavanja ostvaruje se povećanje prinosa uroda koje se razlikuje između pojedinih kultura.

Kod ratarskih kultura povećanje prinosa navodnjavanjem može doseći i do 50% (kukuruz povećanje prinosa do 30%, soja povećanje prinosa do 50%), međutim neke od ratarskih i krmnih kultura nisu isplative za navodnjavanje, stoga treba biti vrlo oprezan pri njihovu odabiru.

Navodnjavanjem povrtlarskih kultura može se očekivati veliko povećanje uroda svih povrtlarskih kultura.

Većina voćaka također izvrsno reagira na navodnjavanja rezultirajući povećanjem uroda i kvalitete samih plodova. Prosječni urodi voća koje se navodnjava ovise i o geografskom području poljoprivrednog zemljišta, tako se u kopnenom dijelu Hrvatske prosječni urodi povećavaju za 30% do 50%, dok u primorskom dijelu Hrvatske čak dva do tri puta.

Navodnjavanjem vinograda povećava se prinos i kvaliteta uroda do 20%, dok kod maslina moguće povećanje prinosa i kvalitete ploda i do 30%.

Prethodno navedeni podaci odnose se na prosječno kišna razdoblja dok su prinosi u razdoblju suša višestruki za sve kulture. Učestalost suša te njihove katastrofalne posljedice potvrđuju mišljenje struke i javnosti da navodnjavanje više nije samo preduvjet profitabilne poljoprivredne proizvodnje nego, u mnogim područjima i preduvjet opstanka poljoprivrednih kultura.

Za sve informacije obratite se s povjerenjem:

LABINPROGRES - TPS d.o.o.
Vrećari 106, Labin
tel: 052/851-824
fax: 052/851-850
e-mail: info@labinprogres.hr
web: www.labinprogres.hr


Tagovi

Navodnjavanje Povećavanje prinosa


Partner

Entrada d.o.o.

Letaj 2, 52233 Šušnjevica, Hrvatska
tel: +385 (0)52 401 980, e-mail: info@entrada.hr web: http://www.entrada.hr