Splitsko-dalmatinska - Statistika isplaćenih poticaja

Pregled detaljne statistike potpora za Splitsko-dalmatinska.

Prikaz omjera isplaćenih potpora po vrstama - 2011. godina


Prikaz grafikona u kojemu se nalazi usporedba izravnih plaćanja i ostalih modela potpora za 2011. godinu.

Ukupan broj isplata po godinama


Godina Ukupno
2016 17.993
2015 10.811
2014 9.352
2013 9.523
2012 5.754
2011 7.811
2010 8.169
2009 8.371
2008 7.341

Ukupan iznos poticaja u kn po godinama


Godina Ukupno
2016 76.337.524,67 kn
2015 64.086.915,43 kn
2014 52.690.670,91 kn
2013 66.812.003,57 kn
2012 72.313.461,30 kn
2011 73.063.238,07 kn
2010 58.401.548,00 kn
2009 75.211.477,63 kn
2008 81.360.609,19 kn

TOP 5 gospodarstava po iznosu poticaja - 2011. godina


Naziv Mjesto i poštanski broj Iznos Godina
Sardina d.o.o. Postira (21410) 4.539.587,50 kn 2011
Mesna Industrija Braća Pivac d.o.o. Vrgorac (21276) 3.328.532,25 kn 2011
Zlatan Otok d.o.o. Sveta Nedjelja (21465) 3.122.168,25 kn 2011
Conex Trade d.o.o. Solin (21210) 2.384.528,25 kn 2011
Plančić d.o.o. Svirče (21462) 1.833.585,54 kn 2011

TOP 5 gradova po iznosu poticaja - 2011. godina


Mjesto i poštanski broj Iznos Godina
Split (21000) 8.140.531,68 kn 2011
Postira (21410) 5.956.988,16 kn 2011
Vrgorac (21276) 5.107.252,38 kn 2011
Hvar (21450) 3.209.248,55 kn 2011
Sveta Nedjelja (21465) 3.196.497,14 kn 2011