Sisačko-moslavačka - Statistika isplaćenih poticaja

Pregled detaljne statistike potpora za Sisačko-moslavačka.

Prikaz omjera isplaćenih potpora po vrstama - 2011. godina


Prikaz grafikona u kojemu se nalazi usporedba izravnih plaćanja i ostalih modela potpora za 2011. godinu.

Ukupan broj isplata po godinama


Godina Ukupno
2016 29.843
2015 17.162
2014 12.495
2013 8.710
2012 5.933
2011 7.687
2010 7.934
2009 8.768
2008 6.093

Ukupan iznos poticaja u kn po godinama


Godina Ukupno
2016 292.891.762,81 kn
2015 151.718.472,72 kn
2014 122.443.143,58 kn
2013 112.234.069,11 kn
2012 147.693.590,35 kn
2011 151.362.922,93 kn
2010 165.790.587,95 kn
2009 165.279.513,76 kn
2008 151.652.692,61 kn

TOP 5 gospodarstava po iznosu poticaja - 2011. godina


Naziv Mjesto i poštanski broj Iznos Godina
Gavrilović-Poljoprivreda, d.o.o.petrinja Petrinja (44250) 7.374.798,62 kn 2011
Farma Jelas d.o.o. za Uzgoj Stoke i Trgovinu Hrvatska Dubica (44450) 5.510.672,91 kn 2011
Korina-Proizvodnja d.o.o. Rajić Rajić (44323) 4.635.481,56 kn 2011
Rašeljke d.o.o. za Poljoprivredu i Trgovinu Novska (44330) 2.280.294,44 kn 2011
Moslavka Kutina d.d. Kutina (44320) 2.178.873,88 kn 2011

TOP 5 gradova po iznosu poticaja - 2011. godina


Mjesto i poštanski broj Iznos Godina
Petrinja (44250) 13.176.428,37 kn 2011
Sisak (44000) 11.194.714,49 kn 2011
Glina (44400) 10.953.528,74 kn 2011
Kutina (44320) 8.428.951,32 kn 2011
Hrvatska Dubica (44450) 6.542.538,10 kn 2011