AgroKlub.com

\

Poljoprivredni oglasnik

Dobrodošli na AgroKlub.com!


Zaboravljena lozinka?
Novi korisnik - Registracija!

Gdje se nalazim? AgroKlub.com » Poljoprivredni oglasnik » Zaštitna sredstva i gnojiva » Herbicidi » Akris® (8646)

Akris®

Kontakt:

BASF Croatia d.o.o.
10 000 Zagreb
Ivana Lučića 2/a
tel: + 385 (0)1 60 00 027
fax: + 385 (0)1 60 00 090
e-mail: matea.basic@basf.com
Svi oglasi BASF Croatia d.o.o. »

prikazan: 2989x
datum predaje: 17.01.2013

Zaštitna sredstva i gnojiva - Herbicidi

Kategorija:

Opis Akris®

KONCENTRIRANA SUSPOEMULZIJA - SE tekući koncentrat za pripravu suspenzije

Kombinirani herbicidni pripravak za suzbijanje jednogodišnjih (sjemenskih) uskolisnih i širokolisnih korova u kukuruzu za zrno i silažu.

Primjenjuje se prskanjem.

Sastav
280 g/l DIMETENAMIDA-P ((S)-N-(1-metil-2-metoksietil)-N-(2,4-dimetil-tien-3-il)-kloracetamid),
CAS br.: 87674-68-8
250 g/l TERBUTILAZINA (2-terc. butalamino-4-klor-6-etilamino-1,3,5-triazin), CAS br.: 5915-41-3.

Djelovanje
Kombinirani herbicidni pripravak za suzbijanje jednogodišnjih (sjemenskih) uskolisnih i širokolisnih korova: običnog koštana (Echinochloa crus-galli), muhara (Setaria spp.), divljeg prosa (Panicum spp.), obične svračice (Digitaria sanguinalis), šćira (Amaranthus spp.), bijele lobode (Chenopodium album), velikog dvornika (Polygonum persicaria), pelinolisne ambrozije (Ambrosia elatior) i dr., u kukuruzu za zrno i silažu.

Karenca
Osigurana je vremenom primjene za zrno kukuruza. Silažni kukuruz smije se žeti najranije u fazi mliječne zriobe (63 dana).

Upotreba
Može se primijeniti nakon sjetve a prije nicanja kukuruza, ili poslije nicanja do 3. lista kukuruza, a prije ili u nicanju korova.

Ovisno o tipu tla i količini oborina primjenjuje se u količini 3,0-4,0 l/ha (300-400 ml/1000 m2) prije nicanja i 3,0-3,5 l/ha (300-350 ml/1000 m2) nakon nicanja i to:

a) u sušnim (aridnim) područjima (s prosječno manje od 750 mm oborina godišnje), u količini 3 l/ha (300 ml/1000 m2),

b) u vlažnim (humidnim) područjima (s više od 750 mm oborina godišnje), u količini:

  • 3 l/ha (300 ml/1000 m2), na lakšim tlima,
  • 3,5 l/ha (350 ml/1000 m2), na srednje teškim tlima i
  • 4 l/ha (400 ml/1000 m2), samo prije nicanja, na teškim tlima.

Sredstvo se primjenjuje uz utrošak vode 200-400 l/ha (20-40 l/1000 m2). Primjenjuje se prskanjem leđnim ili traktorskim prskalicama. Kod primjene nakon nicanja sredstvo je manje djelotvorno nego kod primjene prije nicanja, posebno na travne korove muharike (Setaria spp.) i divlje proso (Panicum spp.), kao i kada su korovi u suši. Ne preporuča se primjena na površinama na kojima je došlo do rezistentnosti nekih korova na triazine (bijela loboda, ambrozija, šćir).

Detaljnije informacije o proizvodu Akris® provjerite na stranicama proizvođača.

Tip oglasa: Ponuda, država: Hrvatska, županija: Grad Zagreb


Kontaktiraj oglašivača »

AgroKlub Pretraga

do

Vaša pretraga obuhvaća 5816 oglasa iz poljoprivrednog oglasnika.