• DZS
  • 11.06.2021. 14:30

Znatan rast cijena poljoprivrednog zemljišta, livade skuplje za 2.700 kuna po hektaru

Privremene podatke o cijenama livada pašnjaka i oranica u 2020. objavio je Državni zavod za statistiku.

Foto: Lucija Bencarić
  • 6.896
  • 350
  • 0

Državni zavod za statistiku objavio je privremene podatke o cijenama određenih kategorija poljoprivrednih zemljišta, livada pašnjaka i oranica u 2020. za Republiku Hrvatsku.

U odnosu na 2019. godinu, najveći porast cijene zabilježile su livade, čak 2.767 kuna po hektaru, odnosno s 13.963 na 16.730 kn/ha. 

Prosječna cijena kupljenih oranica iznosila je 25.174 kn/ha i u odnosu na 2019. godinu bila viša za 640 kuna (25.184/ha), dok su se pašnjaci s 13.458 u 2019. popele na 15.025 kuna po hektaru prošle godine. 

Kako navode u priopćenju, privremeni podaci za 2020. objavljuju se zbog modernizacije obrade podataka, a prikupljaju se isključivo za poljoprivredno zemljište korišteno za poljoprivredne svrhe. 

Iz cijena su isključene vrijednosti bilo kakvih objekata na poljoprivrednom zemljištu i međurodbinski transferi. 

"Spomenute kategorije zemljišta izabrane su prema Eurostatovim preporukama, a istraživanje o strukturi poljoprivrednih gospodarstava provodi se svake tri godine na uzorku", pojašnjavaju iz DZS.

Prema standardnoj definiciji, oranica je zemljište koje se redovito obrađuje i kultivira te se nalazi u sustavu plodoreda. Livada je zemljište koje se koristi trajno (pet ili više godina) za uzgoj krme i nije uključeno u plodored. Može biti zasijana ili prirodna (samonikla). Pašnjak je zemljište koje se koristi za ispašu stoke. 


Izvori

Državni zavod za statistiku


Tagovi

DZS Cijene Poljoprivredno zemljište Livade Pašnjaci Oranice


Autorica

Lucija Bencaric

Više [+]

Magistra agroekonomike. Rado istražuje novosti u poljoprivredi.