• Tjestenina
  • 30.03.2011.

Udružili se proizvođači tjestenine

  • 1.956
  • 97
  • 0

Na izbornoj Skupštini Grupacije proizvođača tjestenine pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, za predsjednika Grupacije izabran je Zoran Šimunić, direktor tvtke Naše klasje iz Zagreba, a potpredsjednica je Dora Ravnić, članica Uprave PIK-a Rijeka.

Neki od ciljeva Grupacije su informiranje tržišta, podizanje ugleda tjestenine proizvedene u Hrvatskoj, povećanje upotrebe hrvatske tjestenine u restoranima, ugostiteljskim objektima, hotelima i kućanstvima te stvaranje krovnog branda.

U proizvodnji tjestenine u Hrvatskoj, rekao je Šimunić, danas dominiraju mali i srednji proizvođači koji nemaju većih mogućnosti za promoviranje svojih proizvoda. Ponajviše zbog toga domaći potrošači znaju vrlo malo o hrvatskoj tjestenini, pa je kontinuirana i sustavna promocija prioritet, pri čemu se ne mogu ostvariti značajniji pomaci u kratkom vremenskom razdoblju. Strukovno udruživanje je početni preduvjet za takvo djelovanje, a na taj su način vinari i vinogradari te maslinari ostvarili značajne rezultate, podsjetio je Šimunić

Prema riječima tajnice Grupacije Valentine Šimić, u Hrvatskoj je 2010. godine proizvedeno preko 17.000 tona tjestenine, a vanjsko-trgovinska bilanca bila je negatvina. Proizvodnja se zadnjih desetak godina povećala za dva i pol puta. Najviše tjestenine u prošloj godini uvezli smo iz Italije i Slovenije, a najviše smo izvezli u Bosnu i Hercegovinu, Sloveniju i Srbiju. U svijetu se prošle godine proizvelo 12,8 milijuna tona tjestenine, a u EU 4,1 milijun tona. U EU je uvjerljivo najveći proizvođač tjestenine Italija u kojoj je ujedno i najveća potrošnja po stanovniku. Uz pomoć promocije i nastupa na sajmovima, istaknula je Šimić, treba poticati izvozno orijentirane tvrtke te istovremeno jačati konkurentnost i osvajati nova tržišta.

Plan rada Grupacije predviđa predlaganje mjera gospodarske politike te izmjenu postojećih i zalaganje za donošenje mjera koje će rezultirati većom proizvodnjom i konkurentnošću u proizvodnji tjestenine. Članice Grupacija zalagat će za stvaranje jednakih uvjeta proizvođačima i izvoznicima na domaćem i stranom tržištu u odnosu na uvozne proizvode i strane proizvođače. Provodit će se promocijske aktivnosti s ciljem edukacije potrošača putem medija, a izradit će se promotivna brošura te organizirati nastup na sajmovima u cilju povećanja potrošnje hrvatske tjestenine. Izradit će se Upisnik Grupacije proizvođača tjestenine, a planira se i stvaranje krovnog branda kako bi se lakše plasirao proizvod.


Izvori

Privredni vjesnik


Tagovi

Tjestenina Proizvodnja Brendiranje