• Investicije u poljoprivredi
  • 05.12.2019. 10:30

U poljoprivredu, šumarstvo i ribarstvo lani se investiralo gotovo 1,5 milijardu kuna

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo ostvarili su 1.498.154.000 kuna investicija u dugotrajnu imovinu u 2018. godini. Od toga su vlastita sredstva i zajednička ulaganja iznosila 732.098.000 kuna, dok su sredstva Europske unije iznosila 105.850.000 kuna.

Foto: Pixabay/Ehrecke
  • 193
  • 16
  • 0

Državni zavod za statistiku objavio je podatke o ukupnim investicijama u 2018. godini po djelatnosti.

Odnos pojedinih vrijednosti kategorija prema prethodnoj godini 2017. i pojedini udjeli upućuju na sljedeći trend: Vrijednost istraživanjem obuhvaćenog dijela bruto investicija u novu i rabljenu dugotrajnu imovinu u 2018. pokazuje nominalni pozitivan trend od 4,01%. Nominalni pozitivan trend bruto investicija u novu dugotrajnu imovinu iznosi 6,79%.

Najveći udio u financiranju/stjecanju investicija u dugotrajnu imovinu imaju vlastita sredstva i zajednička ulaganja, 52,68%.

Najveća ulaganja u prerađivačku industriju

Prema djelatnosti investitora, najveći udio u bruto investicijama u novu i rabljenu dugotrajnu imovinu imaju područja Prerađivačka industrija, 16,23%, i Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje, 12,95%, dok se prema skupinama vrsta imovine najveći dio ovih investicija, 45,56%, odnosi na građevinske objekte, prostore i građevine. Od ukupnih investicija, 91,13% jesu investicije u novu dugotrajnu imovinu.

Prema djelatnosti namjene investicija, s najvećim udjelom u bruto investicijama u novu dugotrajnu imovinu sudjeluju ova područja: Prerađivačka industrija, 14,56%, Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane, 10,03%, i Građevinarstvo, 8,63%.

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo ostvarili su 1.498.154.000 kuna investicija u dugotrajnu imovinu u 2018. godini. Od toga su vlastita sredstva i zajednička ulaganja iznosila 732.098.000 kuna, dok su sredstva Europske unije iznosila 105.850.000 kuna.

Tablica 1. Izvori financiranja/stjecanja investicija u dugotrajnu imovinu u 2018. (u tisućama kuna)

Djelatnost investitora

Ukupno

Vlastita sredstva i zajednička ulaganja

Financijski krediti i financijski najam - leasing

Sredstva Europske unije

Proračunska sredstva i sredstva ostvarena prema posebnim propisima

Ostalo

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

1.498.154

732.098

379.957

105.850

68.429

211.820

U kategoriju Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo je uloženo 341.075.000 kuna u građevinske objekte, prostore i građevine, 433.600.000 kuna u postrojenja i opremu s montažom te 7.544.000 kuna u intelektualnu imovinu, što se tiče nove i rabljene dugotrajne imovine.

Tablica 2. Bruto investicije u novu i rabljenu dugotrajnu imovinu prema djelatnosti investitora i vrstama imovine u 2018. (u tisućama kuna)

Djelatnost investitora

Ukupno

Građevinski objekti, prostori i građevine

Postrojenja i oprema s montažom

Transportna imovina

Biološka imovina

Intelektualna imovina

Ostala imovina

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

1.498.154

341.075

433.600

112.563

535.149

7.544

68.223

Uloženo je 332.109.000 kuna u nove građevinske objekte, prostore i građevine, 100.656.000 kuna u novu transportnu imovinu te 534.992.000 u novu biološku imovinu.

Tablica 3. Bruto investicije u novu dugotrajnu imovinu prema djelatnosti investitora i vrstama imovine u 2018. (u tisućama kuna)

Djelatnost investitora

Ukupno

Građevinski objekti, prostori i građevine

Postrojenja i oprema s montažom

Transportna imovina

Biološka imovina

Intelektualna imovina

Ostala imovina

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

 

1.434.906

332.109

416.524

100.656

534.992

7.544

43.081

Zbog primjene metode namjernog uzorka, promjena vezanih za izbor elemenata osnovnog skupa za uzorak i revizije obrasca, spomenutih u Metodološkim objašnjenjima, podaci od 2014. nisu potpuno usporedivi s podacima za prethodne godine. Ti podaci u odnosu na prethodne godine mogu služiti za sagledavanje trenda te za određene analitičke svrhe.


Izvori

Državni zavod za statistiku


Tagovi

Investicije Poljoprivreda DZS 2018 Šumarstvo Ribarstvo


Autorica

Karolina Rastija

Karolina je magistrica agroekonomike sa iskustvom u poljoprivredi, a svoje znanje i savjete dijeli i sa čitateljima Agrokluba!

Izdvojeni tekstovi

Izdvojen oglas

KLUB

Danas je #digitalizacija poljoprivrednog sektora izuzetno važna. Kako ubrzati transformaciju poljopr... Pročitaj cijelu bilješku »