Zadnje aktivnosti

Zadnje aktivnosti korisnika mogu vidjeti samo registrirani korisnici.

Online korisnici

Online korisnike Agrokluba mogu vidjeti samo registirani korisnici.
Za potpune funkcionalnosti ovih servisa, prijavi se.
 • Višestruka sukladnost
 • 26.10.2015. 07:15

Što inspekcija provjerava kod proizvođača?

Nepridržavanje uvjeta višestruke sukladnosti ima za posljedicu smanjenje ili potpuno obustavljanje isplate izravnih plaćanja. Provjerite što se očekuje od poljoprivrednika za vrijeme inspekcije!

 • 1.416
 • 150
 • 0

Od pristupanja Hrvatske EU, izravna plaćanja direktno su vezana uz poštivanje uvjeta višestruke sukladnosti. Ti su uvjeti vezani uz zaštitu okoliša, zdravlje ljudi, životinja i bilja te dobrobit životinja, kao i uz dobru poljoprivrednu i okolišnu praksu. Nepridržavanje uvjeta višestruke sukladnosti ima za posljedicu smanjenje ili potpuno obustavljanje isplate izravnih plaćanja i određenih mjera ruralnog razvoja.

Poštivanje uvjeta već se kontrolira na terenu

Iako uvođenje uvjeta višestruke sukladnosti slijedi postepeno, velika većina ih je već ugrađena u zakonodavstvo, a inspekcija na terenu već od 1.siječnja 2014. godine provjerava poštivanje uvjeta, a prekršitelje sankcionira umanjenjem izravnih plaćanja.

Koji su točno uvjeti višestruke sukladnosti pročitajte ovdje.

Važno je istaknuti da se u vrijeme kontrole provjeravaju svi uvjeti vezani uz svaki GAEC i SMR koji se u trenutku kontrole mogu provjeriti. Kontrolni uzorak za provedbu kontrola sadržava najmanje 1% od svih poljoprivrednih gospodarstava koji su podnijeli zahtjev za potpore.

Što možete očekivati tijekom kontrole na terenu za GAEC-e?

Pri kontroli na terenu dobrih poljoprivrednih i okolišnih uvjeta, kontrolor će provjeravati zahtjeve koji su u tom trenu primjenjivi za to gospodarstvo, usporediti broj i namjenu prijavljenih ARKOD parcela, obići parcele te provjeriti:

 • minimalnu pokrivenost tla tijekom vegetacijskog perioda i tijekom zime
 • minimalno upravljanje poljoprivrednim zemljištem prema specifičnim karakteristikama tla (oranje samo okomito na pad terena pri korištenju zemljišta s nagibom od 15 % ili više)
 • kako se upravlja žetvenim ostacima
 • primjerenost korištenja mehanizacije na vodom zasićenom, poplavljenom ili snijegom pokrivenom tlu
 • brine li se o očuvanju obilježja krajolika: aktivnosti na sprečavanju zarastanja poljoprivrednih površina neželjenom vegetacijom; aktivnosti očuvanja maslinika, voćnjaka i vinograda u dobrom vegetativnom stanju; zaštitu trajnih pašnjaka održavanjem omjera i ukupne površine trajnih pašnjaka u odnosu na ostale površine na poljoprivrednom gospodarstvu i spriječavanje prenamjenu trajnih pašnjaka u ostale vidove obradivih površina;

Što možete očekivati tijekom kontrole na terenu za SMR-ove vezane za površinu?

Kontrolor će u kontroli na terenu provjeravati zahtjeve koji su u trenutku kontrole primjenjivi za to gospodarstvo i to:

 • standarde za zaštitu divljih ptica: da se divlje ptice namjerno ne uznemiravaju, ometaju, ubijaju, hvataju, uništavavaju njihovih gnijezda, jaja te da se njihova jaja ne uzimaju iz prirode;
 • standarde za zaštitu podzemnih voda: jesu li poduzete sve mjere potrebne za sprečavanje ispuštanja tvari koje bi mogle onečistiti podzemne vode, jesu li na gospodarstvu prisutne otpadne tvari koje mogu izazvati onečišćenje podzemnih voda;
 • standarde za otpadni mulj: je li gospodarstvo jednom godišnje vršilo analizu tla, ukoliko koristi otpadni mulj ili se odlagao, vodi li očevidnik o korištenju mulja te je li izradio godišnje izvješće i dostavio ga u Agenciju za zaštitu okoliša;
 • standarde za nitrate: zadovoljavaju li spremnici za stajski gnoj uvjete predviđene propisom (vizualno), postoje li dodatni spremnici (po potrebi), postoje li dokumentirani podaci o višku gnoja, da li se gnoj, gnojovka, kruti gnoj i mineralni gnoj razbacuju u zadanim rokovima po poljoprivrednim površinama;
 • standarde za očuvanje prirodnih staništa i divlje flore i faune
 • standarde za sredstva za zaštitu bilja: koriste li se sredstva za zaštitu bilja koja su registrirana u Republici Hrvatskoj, jesu li razvrstana, pakirana, označena etiketom, deklaracijom i uputom za primjenu;

Što možete očekivati tijekom kontrole na terenu SMR-ova za životinje?

Ispravno držanje životinja u štali

Pri kontroli na terenu za životinje, predstavnik PG-a mora osigurati kontroloru pomoć u vidu pripreme dokumentacije i sakupljanja stoke na jednom mjestu. Kontrolor, između ostalog, provjerava:

 • Jesu li životinje s Jedinstvenog zahtjeva prisutne na gospodarstvu?
 • Odgovaraju li objekti za držanje životinja svim propisanim standardima?
 • Vodi li gospodarstvo evidenciju o liječenju životinja?
 • Jesu li životinje na gospodarstvu pravilno označene ušnim markicama na oba uha?
 • Jesu li životinje upisane u Registar goveda/ovaca i koza/svinja na gospodarstvu i prijavljene u JRDŽ u propisanim rokovima?
 • Postoje li obrasci putnih listova za životinje?

Sve informacije o ostalim uvjetima višestruke sukladnosti, procesu kontrole, ali i načinima savjetovanja i dodatnog informiranja pronađite na web stranicama Agencije ili u dokumentu koji možete pronaći u prilogu članka.


Dokumenti


Tagovi

Izravna plaćanja Zajednička poljoprivredna politika Jedinstveni registar domaćih životinja Apprrr Poljoprivredna inspekcija Nitratna direktiva Evidencija aktivnosti GAEC uvjeti SMR standardi