• Prateći list
  • 17.06.2015. 08:30
  • Zagrebačka

Sakupljanje ambalaže u Zagrebu i Županiji

Pod nazivom Prateći list, mreža skupljanja ambalažnog otpada CROCPA i tvrtka C.I.A.K. d.o.o. nastavljaju s organiziranim prikupljanjem ambalažnog otpada od zaštitnih sredstava.

  • 157
  • 9
  • 0

Akcije sakupljanja prazne ambalaže od sredstava za zaštitu bilja na području Zagrebačke županije i Grada Zagreba održat će se tokom rujna ove godine, prema slijedećem rasporedu:

Zagrebačka županija: 10.09.2015. na parkiralištu kod Gradskog stadiona, Celine 8, Vrbovec, od 08:00 do 11:00 sati, 11.09.2015. Poljoapoteka Jakopović, Lipovec Lonjski 17, Lipovec Lonjski, Kloštar Ivanić od 08.00 - 11.00 sati, 17.09.2015. kod tvrtke Cipro d.o.o. Josipa Predavca 10, Dugo Selo od 08.00 - 10.00 sati i na Sajmištu Pisarovina, Karlovačka 8a, Pisarovina od 11.30 - 13.30 sati, 18.09.2015. Poljoapoteka Papiga, Črećan 10b, Sv. Ivan Zelina od 08.00 - 11.00 sati, 21.09.2015. Distributivni centar za voće i povrće d.o.o. Rakitovac 244b, Vukovina od 08.00 - 10.00 sati, 24.09.2015. Sajmište Dubrava, Dubrava bb, Dubrava Vrbovečka od 08.00 - 11.00 sati, 28.09.2015. Poljoprivredna apoteka Agromarket Poljoprivredna stanica, Zrinsko Frankopanska 12, Jastrebarsko od 08.00 - 10.00 sati i kod Agromarketa Krašić, Krašić od 10.30 - 12.00 sati te 29.09.2015. kod tvrtke Agronom d.o.o., Ulica 65. bataljuna ZNG 48, Ivanić Grad od 08.00 - 11.00 sati.

Grad Zagreb: 18.09.2015. kod Veterinarske ambulante u Belovaru, Varaždinska 55, Belovar od 11:30 do 12:30 sati i 21.09.2015. na platou ispred DVD-a Odranski Obrež, Obreška cesta 119, Odranski Obrež od 10:30 do 12:00 sati.

Preuzima se isključivo prazna ambalaža tvrtki, proizvođača i uvoznika sredstava za zaštitu bilja koji financiraju projekt i omogućavaju korisnicima njihovih proizvoda besplatan povrat ambalaže, a to su: Agroteks, AgroChem-Maks, BASF Croatia, Bayer CropScience, Belchim Crop Protection, Chromos Agro, Dow AgroSciences, Florel, Genera, Orchem, Pinus Agro, Syngenta Agro i Stockton.

Ambalaža ostalih tvrtki neće biti prihvaćena!

"Molimo poljoprivrednike koji imaju više od cca.100 kg ambalaže ili 1 big bag (cca. 1m3) da je ne donose na navedene lokacije već da se direktno jave tvrtki C.I.A.K. d.o.o. na broj telefona 01/3463-521 ili e-mail:ciak@ciak.hr pa će preuzimanje biti organizirano na njihovoj lokaciji. Skuplja se isključivo prazna, kontaktna ambalaža kao što su boce, kanistri i vrećice dok se kutije, kutijice i omotne folije, koje nisu bile u kontaktu s proizvodom, mogu odložiti u spremnike za papirni ili plastični otpad", ističu u tvrtki C.I.A.K.

"Donosioci otpada dužni su sami ispuniti Prateći list i Deklaraciju o fizikalnim i kemijskim svojstvima otpada. Otpad proizvođača koji ga donese bez Pratećeg lista i Deklaracije, neće biti prihvaćen. Obrasci Pratećeg lista za opasni otpad (Obrazac PL-Oo) i Deklaracije o fizikalnim i kemijskim svojstvima otpada (Obrazac DFKSO) mogu se kupiti u trgovinama Narodnih novina", poručuju iz CROCPE.


Tagovi

Akcija Prazna ambalaža Zagrebačka županija Grad Zagreb Kloštar Ivanić Vrbovec Dugo Selo Pisarovina Sv.Ivan Zelina Vukovina Dubrava Vrbovečka Jastrebarsko Krašić Ivanić Grad Belovar Odranski Obrež C.I.A.K. CROPCA


Autorica

Sandra Špoljar

Autorica i upravna pravnica Sandra Špoljar dolazi iz Koprivnice, gdje je na razne načine, tradicijom i obiteljski, vezana uz poljoprivredu. Godinama je radila kao novinarka u informativnom programu HTV-a te za Plodove zemlje i Agroglas.

Izdvojeni tekstovi

Izdvojeni oglasi